Dwukrotny wzrost zatrudnienia w podstrefie, szansa na pracę dla młodych po studiach

Na stronie miejskiej ukazało się pytanie do burmistrza dotyczące wzrostu liczby miejsc pracy w podstrefie LSSE w tej kadencji. Zadane zostały także pytania o zmianę poziomu bezrobocia w mieście oraz czy są szanse na miejsca pracy dla ludzi po studiach.

Od początku 2015 roku ponad 400 nowych miejsc pracy na strefie

Pod koniec 2014 r. można przyjąć, że na strefie działały 4 firmy zatrudniające łącznie 300 – 350 osób. Trzy firmy, które zainstalowały się od tego czasu dodatkowo, zatrudniają już ponad 400 osób i nadal zwiększają zatrudnienie.  – napisał burmistrz odpowiadająć na stronie miejskiej.

Bezrobocie w Złotoryi spadło do 7-8%

Bezrobocie w Złotoryi przez długi czas utrzymywało się na poziomie kilkunastu procent. W tej chwili jest to około 7-8%, z czego większość dotyczy osób trwale bezrobotnych, a więc takich, których powrót na rynek pracy jest bardzo, bardzo trudny. – dodał burmistrz.

Miasto szuka teraz inwestorów, którzy będą zatrudniać inżynierów

Obecnie rozmawiamy z inwestorami, którzy chcieliby w głównej mierze zatrudniać kadrę z wyższym wykształceniem – głównie inżynierską, więc szanse na to, że ludzie po studiach będą znajdować zatrudnienie w Złotoryi – rosną. – czytamy.

Podstrefa LSSE w Złotoryi istnieje od 2001 roku.

Komentarze

komentarze