XXXV Sesja Rady Powiatu Złotoryjskiego

Publikujemy nagranie z XXXV Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego, która odbyła się w czwartek o godzinie 13:00. Wideorelację sporządził radny Paweł Macuga. Niestety nagranie z powodu wyładowania się baterii w kamerze urywa się w punkcie „sprawy różne”. W związku z tym redakcja złoży wniosek o udostępnienie informacji publicznej z materiałem audio z sesji.

 

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIV.
  3. Informacja z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji podjętych uchwał.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Złotoryi za 2016 rok.
  6. Przyjęcie sprawozdania finansowego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi za 2016 rok.
  7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok.
  8. Przyjęcie sprawozdania finansowego Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok.
  9. Podjęcie uchwał:

9.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok.

9.2. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Złotoryjskiego za 2016 rok;

9.3. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Złotoryi a 2016 rok;

9.4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Złotoryi za 2016 rok;

9.5. w sprawie zawarcia przez Powiat Złotoryjski z Gminą Świerzawa porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Złotoryjski Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szklono-Wychowawczym w Złotoryi;

9.6. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Złotoryi oraz nadania statutu;

9.7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność powiatu złotoryjskiego oraz ustanowienie służebności przejazdu i przechodu;

9.8. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na II półrocze 2017 roku;

9.9.  w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Powiatu na II półrocze 2017 roku;

9.10.         w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie;

9.11.         w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotoryjskiego na rok 2017;

9.12.         zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Złotoryjskiego.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne.

Komentarze

komentarze