Będzie przebudowa skrzyżowania Sienkiewicza z Krzywoustego?

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi, nasi rajcowie pochylą się na projektem uchwały, który może stać się pierwszym etapem inwestycji dotyczącej przebudowy skrzyżowania na Drodze Wojewódzkiej nr 328.

Na mocy tego aktu kierownictwa wewnętrznego, miasto miałoby udzielić w roku budżetowym 2017 pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 100% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Krzywoustego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Złotoryja”. Kwota udzielonej pomocy nie mogłaby jednak przekroczyć 12 000 zł brutto.

Miejscem planowanej inwestycji jest skrzyżowanie, na którym postawiona jest sygnalizacja świetlna. Jest to obiekt łączący drogi: Staszica/Krzywoustego – w pobliżu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Krzywoustego/Konopnickiej – drogi biegnącej od strefy do centrum miasta.

Jeżeli projekt uchwały zostanie przyjęty przez Radę, możliwe stanie się zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Złotoryja. Inwestorem zostanie najpewniej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podległa Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Dolnośląskiego.

(Fot. openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze