Miasto ma wykonawców na Podmiejską, Mieszka I oraz na dach SP1

Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął przetargi na I etap budowy drogi ul. Podmiejskiej oraz dach Szkoły Podstawowej nr 1 a także konkurs ofert na przebudowę ul. Szczęśliwej, części ul. Mieszka I i Wilczej,

Podmiejska

Przy Podmiejskiej miasto ma wybudować drogę wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Przebudowa drogi ma się odbyć na długości ok. 120 metrów i szerokości zmiennej od 4 do 5,5 metrów. Ma objąć: wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wpięciem do istniejącej kanalizacji w ul. Podmiejskiej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Wstępnie planowano na to przeznaczyć 243 810,00 zł brutto. W przetargu wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy BUDOPROJEKT Krzysztof Bryś ze Złotoryi. Wykonawca zaoferował wykonanie inwestycji za 295 200 zł i 60 miesięcy okres gwarancji. Termin wykonania zamówienia to 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Mieszka I

Przedmiotem kolejnego zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi ul. Wilczej z mieszanek mineralno – bitumicznych. Roboty zasadnicze polegają na: sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na grubości ok 4 cm na powierzchni ok 1 900 m2 oraz ułożeniu nawierzchni dróg z mieszanki mineralno – bitumicznej – warstwa wiążąca/ warstwa ścieralna o grubości 4 cm na powierzchni ok 2 000 m2. Zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 12.10.2018r.

Dach przy SP1

Miasto dokonało także otwarcia ofert na remont dachu Szkoły Podstawowej nr 1. Zaplanowano na to zadanie 341 807,78 zł. Najkorzystniejsza z ofert opiewa na kwotę 338 920,67 zł i 44 miesięczny okres gwarancji. Złożyła ją firma J. K. Cubała – dachy Kamil Cubała. O prawie 300 zł mniejszą kwotę, ale 8 miesięcy krótszy okres gwarancyjny zaoferowała firma „DACH-BUD” Paweł Komarnicki ze Złotoryi.  Zamówienie powinno zostać zrealizowane w 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

 

Komentarze

komentarze