Zadłużenie miasta maleje

Na koniec 2016 r. zadłużenie miasta Złotoryja wyniosło 24 267 465,19 zł. W analogicznym okresie rok temu miasto było zadłużone na kwotę 24 638 380,47 a na koniec 2014 roku 26 331 013,32 zł.

Obecne zadłużenie w stosunku do dochodów wykonanych wynosi 44,56%. Kilka lat temu dozwolony współczynnik zadłużenia dla samorządów ustanowiony był na poziomie 60%. Dziś ustawa o finansach publicznych przewiduje ograniczenia wynikające z art. 241-243.

Największymi wierzycielami gminy są banki, którym trzeba łącznie oddać 22 728 775,26. Duża część to papiery dłużne – obligacje, więc miasto przez lata jest zobowiązane tylko do spłaty odsetek. Dług względem sektora finansów publicznych to 830 105,00 zł. Z kolei Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej trzeba spłacić pożyczkę w wysokości 251 671,59 zł. Pozostałe 456 913,34 zł to dług względem gospodarstw domowych: zakup gruntów na raty od osób fizycznych w kwocie 276 480 zł oraz odszkodowanie dla osób fizycznych za przejęte działki pod drogi w kwocie 180 433,34 zł.

Zadłużenie miasta mogłoby być mniejsze na co wskazują należności. W „depozytach na żądanie” gmina ma ulokowane 5 016 718,17 zł. Poza tym udzielono pożyczek długoterminowych na kwotę 488 346,19 zł. Należności wymagalne wynoszą 3 904 726,29 zł a pozostałe należności 149 188,39 zł. Na pewno znaczna część należności posłuży zapłacie prawie 5 mln złotych wykonawcy stadionu miejskiego.

Warto wspomnieć, że miasto dysponuje wolnymi środkami z nadwyżek budżetowych za poprzednie lata.

Komentarze

komentarze