Przebudowa placu Reymonta jeszcze w tym roku?

Jeszcze w tym roku mogą ruszyć prace budowlane związane z przebudową skrzyżowania pl. Reymonta.

Na najbliższej Sesji Rady Miejskiej poddane pod głosowane mają zostać dwa projekty uchwał, które mogą przybliżyć tę inwestycję. W zmianie do budżetu przewidziane ma zostać 751 300 zł na przeprowadzenie tej inwestycji.

Wniosek stosowny został złożony. Dostaliśmy potwierdzenie, że dostaniemy środki na ten cel. Także będzie to przedmiotem realizacji. W ten chwili szykujemy przetarg. – zapowiedział wiceburmistrz Andrzej Ostrowski, na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej. – Dostaliśmy promesę z DSDiK na realizację tego. Przetarg będzie obejmował projekt i wykonanie. Założenie dotyczy przebudowy całego skrzyżowania z organizacją ruchu. – uszczegółowił wiceburmistrz. Plac przed ZOKiem będzie w zakresie innej inwestycji.

Jednocześnie, na podstawie innego projektu uchwały, ma zostać udzielona zgoda na przyznanie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego w postaci sfinansowania 50% kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych przy zadaniu pn. „Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”. Kwota ma zostać ograniczona do 165 316 zł brutto. Inwestorem ma być Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

Komentarze

komentarze