Była siedziba straży pożarnej nadal z hipoteką

Informowaliśmy już o tym, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na objęcie hipoteką nieruchomości zabudowanych szkołą oraz szpitalem (zabezpieczenie limitu kredytowego dla SPZOZ). 2 lutego do ksiąg wieczystych wpisano hipotekę łączną umowną na tych obiektach. Na przełomie roku, co przeoczyły lokalne media, podjęto również czynności związane z hipoteką na innej powiatowej nieruchomości.

29 grudnia 2016 r. Zarząd Powiatu Złotoryjskiego upoważnił starostę oraz wicestarostę do wykonania czynności prawnych polegających na podpisaniu umowy o linię kredytową w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi, w kwocie 1 500 000 zł. Pod uchwałą zarządu podpisali się: Ryszard Raszkiewicz, Wanda Grabos oraz Zbigniew Pietruszka. Uzyskane pieniądze mają zostać przeznaczone na pokrycie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego 2017. Analogicznej czynności (również umowa z PBS) w celu sfinansowania planowanego deficytu dokonano rok wcześniej.

Nowa umowa kredytowa została zawarta 2 stycznia 2017 r. pod numerem 1/3/B/K/17. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna do kwoty 1 539 154 zł na nieruchomości położonej w Złotoryi przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej. W porównaniu z poprzednią umową ze stycznia 2016 r. zwiększyło się zabezpieczenie hipoteczne, które wcześniej wynosiło 1 053 500 zł. Teraz ujawniono w księgach wieczystych (KW nr LE1Z/00041210/1) zmianę wysokości hipoteki, numeru umowy kredytowej, terminu spłaty wierzytelności oraz zmieniono naliczane odsetki.

Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem po dawnej siedzibie straży pożarnej, obecnie w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Złotoryi.

(Fot. mapka pochodzi z serwisu openstreetmap.org)

Komentarze

komentarze