Złotoryjskie rowery nie muszą rywalizować z jeleniogórskimi autobusami

W sierpniu 2017 r. Urząd Miejski w Złotoryi złożył wniosek w naborze „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ”  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Poza złotoryjskim projektem o środki w tym samym konkursie aplikuje miasto Jelenia Góra. Za niemal wszystkie dostępne (do tej pory) w naborze pieniądze chce zakupić autobusy.

Wnioski na wyższą kwotę niż dostępna pula w naborze

Łączna kwota dofinansowania projektów złożonych w naborze wynosi 26 286 597,45 zł, na co składa się:

  1. Projekt „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” Miasta Jelenia Góra – 23 996 403,89 zł
  2. Projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi” – 2 290 193,56 zł

Do tej pory przeznaczone na nabór zostały środki w kwocie 5 750 000 EUR, czyli ok. 24 039 600 według średniego kursu euro w styczniu 2018 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego postanowił o zwiększeniu kwoty do wysokości sumy wnioskowanego dofinansowania

W poniedziałek Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował jednak o zwiększeniu puli w naborze środków. Nowa pula środków ma wynieść 6 287 457 EUR, czyli 26 286 600 zł. Jest to kwota o kilka złotych większa od sumy kwot dofinansowań tych dwóch projektów.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów. Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania. – czytamy w uchwale.

Na jakim etapie jest ocena wniosków?

Obydwa projekty po przeprowadzonej ocenie merytorycznej zostały skierowane do oceny strategicznej ZIT AJ. W ocenie merytorycznej lepszy był projekt Jeleniej Góry (31 punktów) wobec czego szanse Złotoryi (25 punktów) na dofinansowanie były do chwili zwiększenia puli środków iluzoryczne. Teraz wystarczy, że projekt uzyska wymaganą liczbę punktów i spełni kryteria wyboru projektów.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2018 r.

Co jest w projekcie?

W projekcie jest m.in.: budowa park&ride (parkingi dla samochodów i rowerów) przy ul. Krótkiej oraz budowa szlaków pieszo-rowerowych – m.in. łącząca Wojska Polskiego z podstrefą LSSE) czy budowa oświetlonego zejścia nad zalew wraz ze ścieżką rowerową.

Zgodnie z porozumieniem z 2015 r. zarządzanie ZIT powierzone zostało Miastu Jelenia Góra.

Zobacz również:

Śródmiejskie ścieżki rowerowe skierowane do oceny strategicznej w ramach naboru ZIT AJ

Komentarze

komentarze