Co w temacie ścieżek rowerowych, ronda i komunikacji miejskiej?

Na ten Urząd Miejski w Złotoryi przewidział rozpoczęcie realizacji dwóch znaczących inwestycji w drogi lokalne a od przyszłego roku uruchomienie komunikacji miejskiej. Co się dzieje w tych tematach w momencie, w którym w całej Polsce samorządy mają problem ze znalezieniem wykonawców za ceny odpowiadające kosztorysom?

Odpowiedzi znajdujemy w rubryce „Zadaj pytanie burmistrzowi” na oficjalnej stronie miasta.

Rondo

W sprawie przebudowy skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 opracowany został projekt ronda. – Jesteśmy już na finiszu zatwierdzania formalności związanych z projektem ronda. Jak tylko się z tym uporamy, zaraz ogłaszamy przetarg. Termin uzależniony jest od tego, jak długo będą leżeć papiery w Urzędzie Wojewódzkim. Pesymistyczna wersja mówi o listopadzie. – napisał burmistrz.

Wojewoda jest organ pierwszej instancji w sprawach prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego.

W lutym odbyło się postępowanie przetargowe dot. inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. Urząd Miejski i Urząd Marszałkowski chciały przeznaczyć na ten cel 2,23 mln zł. Jedyny zainteresowany wykonawca chciał 3 594 432,87 zł. Wówczas przetarg unieważniono i wyodrębniono prace projektowe aby zwiększył się krąg zainteresowanych podmiotów.

Właścicielem drogi jest Województwo Dolnośląskie. Inwestycję w połowie finansować będzie Urząd Miejski w Złotoryi, który przejął na siebie obowiązki inwestora zastępczego związane z udzieleniem zamówienia publicznego.

Komunikacja miejska

W lipcu br. magistrat ogłosił dialog techniczny w celu opracowania dokumentacji przetargowej, który zakończy się w tym tygodniu. Zgłosiły się dwa zainteresowane podmioty. Po zakończeniu dialogu technicznego powinien zostać ogłoszony przetarg.

Musimy przejść całą procedurę, ponieważ jest to zamówienie znacznej wartości. W najbliższy czwartek odbędzie się dialog techniczny z dwoma firmami przewozowymi. W zależności od efektu rozmów zostaną podjęte dalsze działania zmierzające do przeprowadzenia przetargu. – informuje burmistrz.

Przypomnijmy, że w kwietniu miasto skorzystało z jednego autobusu testowego, który przez miesiąc obsługiwał połączenia na jednej linii miejskiej.

Ścieżki rowerowe

Pod koniec stycznia miasto otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych 2 290 193,56 zł. Projekt ma być realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ. Szacowana całkowita wartość projektu wynosi 2 694 345,36 zł, z czego dofinansowanie

W czerwcu miasto ogłosiło przetarg na pierwszy etap projektu. Planowało przeznaczyć na inwestycję 1 824 231,84 zł. Oferent, który złożył najlepszą ofertę chciał za realizację inwestycji aż 15 939 053,40 zł.

Budowa dróg rowerowych jeszcze nie ruszyła, ponieważ musieliśmy unieważnić poprzedni przetarg i w tej chwili opracowujemy kolejny. Tym razem rozbijamy to zadanie na części z nadzieją, że więcej firm przystąpi do przetargu i nie będą żądać absurdalnej ceny. – informuje burmistrz

W wyniku prac powstanie pętla rowerowa o długości 8,5 km – odcinkami od A do O, bez G wraz z niezbędną infrastrukturą w postaci wiat, tablic informacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego – niezbędne do bezpiecznego użytkowania drogi rowerowej. W późniejszym etapie planowane jest zejście nad zalew, tj. odcinek G.

Zobacz również:

Ratusz ogłosił dialog techniczny na komunikację miejską

Drugi przetarg na Rondo został ogłoszony

Przetarg na Rondo unieważniony. Będzie kolejny.

Miasto ogłosiło przetarg na I etap budowy ścieżek rowerowych

Przetarg na budowę śródmiejskich ścieżek rowerowych w maju

Złotoryja dostała pieniądze na śródmiejskie ścieżki rowerowe

Komentarze

komentarze