Powiat dostanie 1,5 mln zł mniej subwencji oświatowej niż w ubiegłym roku

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego radni pochylą się nad zmianami do budżetu. Istotną zmianą będzie konieczność zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej. W przyjętym w grudniu budżecie zaplanowano, że dochody będą o 500 tys. zł niższe niż w roku 2017. Teraz jak grom z jasnego nieba spada informacja, że będzie je trzeba zmniejszyć o dodatkowe 950 tys. zł.

Powiat traci na nowych wyliczeniach Ministerstwa

W piśmie Minister Finansów informuje, że subwencja oświatowa ma wynieść 12 709 383 zł. Wcześniejsze wyliczenia, na podstawie których przyjęto grudniowy budżet, stanowiły o kwocie 13 661 680 zł. Oznacza to, że na wskutek nowych ministerialnych wyliczeń dochody budżetowe z tytułu subwencji oświatowej uszczuplą się o 952 297 zł (względem poprzednich szacunków).

Dla porównania zaplanowane i wykonane na 2017 rok dochody z tego tytułu wyniosły 14 162 125 zł, czyli łącznie w tym roku do powiatu z tytułu subwencji oświatowej trafi o 1 452 742 zł mniej dochodów (-10,26% r/r) niż w roku ubiegłym.

Mniej uczniów – mniejsza subwencja

Główną przyczyną corocznych spadków wysokości subwencji oświatowej jest poza niżem demograficznym także fakt, że systematycznie wzrasta liczba absolwentów gimnazjów, którzy wybierają szkoły średnie poza powiatem złotoryjskim systematycznie rośnie (wyjątek rok 2013/2014):

2012/2013 – 35,29%
2013/2014 – 33,42%
2014/2015 – 40,10%
2015/2016 – 42,71%
2016/2017 – 44,79%

Dodatkowo w obecnym roku ze względu na zmiany w systemie oświaty nie przeprowadzono rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów.

Gdzie będzie trzeba uciąć?

Zmniejszenie dochodów będzie skutkowało zmniejszeniem wydatków w dziale „oświata i wychowanie”. Z wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych zostanie zdjęte 500 tys. zł.

Miasto minimalnie zyska

Pismo z Ministerstwa Finansów będzie za to korzystne dla miasta Złotoryja, które otrzyma 119 326 zł niż pierwotnie zakładano. Oznacza to, że miasto otrzyma w tym roku 7 150 066 zł subwencji oświatowej, czyli o 563 375 zł więcej niż w roku ubiegłym (+8,55% r/r). W 2017 roku zaplanowano i wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 6 586 691 zł.

 

Komentarze

komentarze