Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zakwalifikowany do etapu negocjacji

Projekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole
Podstawowej nr 1 w Złotoryi” zgłoszony przez Miasto Złotoryja w ramach ZIT-u Aglomeracja Jeleniogórska został zakwalifikowany do etapu negocjacji.

Projekt o wartości 510 051 zł miałby być realizowany w latach 2017-2019.

W ramach naboru „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ” zakwalifikowanych zostało 6 projektów, których wartość całkowita wynosi 6 131 689,87 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 5 211 936,38 zł.

Maksymalne dofinansowanie na zadania w ramach naboru to 5 632 703 zł.

Komentarze

komentarze