Magistrat ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Gwarków

W dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Gwarków. Na realizację tej inwestycji od kilku lat czekali mieszkańcy gospodarstw położonych blisko granicy z Kopaczem.

W ramach zamówienia planowana jest przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów ul. Gwarków w Złotoryi na długości ok. 239 metrów. Jezdnia ma mieć szerokość od 5,6 do 6 metrów. Przy drodze mają być chodniki o szerokości 1,4-2m (8 cm nawierzchnia z kostki betonowej polbruk szarej).

Zamówienie ma zostać wykonane w ciągu 7 tygodni od dnia podpisania umowy. Wykonawca musi udzielić minimum 3-letniej gwarancji na roboty budowlane.

Kryteriami wyboru ofert są: cena (60%) i okres gwarancji (40%). Oferty należy składać do 5 września do godziny 12:00. Otwarcie ofert nastąpi pół godziny później.

Koszt inwestycji ma wynieść ok. 360 tys. zł. Połowa kosztów zostanie sfinansowana z rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Pierwotnie (grudzień 2016 r.) inwestycja znalazła się poza listą projektów przeznaczonych do dofinansowania, ale ostatecznie 28 kwietnia 2017 r. Wicewojewoda Dolnośląski zatwierdził zmienioną listę projektów, na której inwestycja się znalazła.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Komentarze

komentarze