Powiat utworzy Środowiskowy Dom Samopomocy?

Na najbliższej, zwołanej na 16 lipca, sesji Rady Powiatu, radni będą głosować nad projektem uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Środowiskowego Domu Samopomocy w Złotoryi.

Ośrodek zostałby utworzony od 1 grudnia br. przy ul. Wojska Polskiego 50 w byłym budynku szkolno-biurowym Złotoryjskiego Zakładu Doskonalenia Zawdowego. Miałby być skierowany dla:
– osób upośledzonych umysłowo (B)
– dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (C).

Znajdzie się w nim miejsce dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi. – Pobyt w tego typu ośrodku umożliwi uczestnikom rozwój umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

Prowadzenie SDS miałoby zostać zlecone organizacji pozarządowej prowadzącej działalność w zakresie pomocy społecznej lub innemu uprawnionemu podmiotowi. O wyborze podmiotu zdecydowałby konkurs ofert.

Zajęcia  odbywałyby się w formie zajęć świetlicowych, zajęć w grupach z wykorzystaniem metod pracy terapeutycznej, zajęć dodatkowych, indywidualnie dostosowanych do potrzeb, możliwości oraz zainteresowań. Dostępne mają być pracownie: ceramiczna, komputerowa, artystyczna, życia codziennego oraz florystyczna.

W SDS realizowane byłyby takie formy zajęć jak:
– zajęcia psychologiczne realizowane w formie zajęć indywidualnych oraz grupowych,
– rehabilitacja ruchowa – indywidualna i grupowa,
– treningi,
– indywidualne spotkania mające na celu wspieranie w trudnych sytuacjach pomoc w rozwiązywaniu problemów, konfliktów, mobilizowanie do udziału w zajęciach
– zajęcia integracyjne,
– zebrania społeczności,
– inne, m.in. imprezy okolicznościowe, konkursy, spotkania itp.

Zapotrzebowanie na środki na działalność wyraził starosta złotoryjski już 5 stycznia 2018 r. W czerwcu br. Wojewoda Dolnośląski przyznał powiatowi złotoryjskiego środki w wysokości 1 341 292 zł na wyposażenie i działalność bieżącą w roku 2018.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat (art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej).

Komentarze

komentarze