Składy zarządów powiatu i prezydium rady powiatu złotoryjskiego

Kto rządził w powiecie złotoryjskim od początku jego powstania? Kto zasiadał w prezydium Rady Powiatu Złotoryjskiego? To wszystko znajdziesz w tym miejscu.

Zarząd Powiatu

Starostowie powiatu złotoryjskiego

 1. Ryszard Raszkiewicz
  6.11.1998 – 29.11.2010 (upływ kadencji) oraz 25.10.2013 – nadal
  daty wyboru: 6.11.1998; 15.11.2002; 24.11.2006; 25.10.2013; 03.12.2014
 2. Józef Sudoł
  29.11.2010 – 25.10.2013 (odwołanie)

Wicestarostowie powiatu złotoryjskiego

 1. Adam Zdaniuk
  6.11.1998 – 4.02.2000 (rezygnacja)
 2. Ryszard Malicki
  4.02.2000 – 1.12.2000 (wybór na przewodniczącego)
 3. Józef Sudoł
  1.12.2000 – 29.11.2010 (upływ kadencji)
  daty wyboru: 1.12.2000; 15.11.2002; 24.11.2006
 4. Rafał Miara
  29.11.2010 – 25.10.2013 (odwołanie)
 5. Wanda Grabos
  25.10.2013 – nadal
  daty wyboru: 25.10.2013; 03.12.2014

Członkowie zarządu powiatu

 1. Kazimierz Niklewicz
  6.11.1998 – 27.06.2003 (wygaśnięcie mandatu; rezygnacja z członkostwa w zarządzie powiatu) oraz 30.03.2007 (urzędujący członek zarządu spoza rady) – 25.10.2013  (odwołanie)
  daty wyboru: 6.11.1998; 15.11.2002; 30.03.2007; 29.11.2010
 2. Józef Górzański
  6.11.1998 – 22.11.1998 (wygaśnięcie mandatu radnego)
 3. Zbigniew Mosoń
  6.11.1998 – 15.11.2002 (upływ kadencji)
 4. Włodzimierz Ziemniak
  6.11.1998 – 15.11.2002 (upływ kadencji)
 5. Jan Krzepisz
  29.01.2001 – 15.11.2002 (upływ kadencji)
 6. Stanisław Rybak
  15.11.2002 – 25.10.2013 (odwołanie)
  daty wyboru: 15.11.2002; 24.11.2006; 29.11.2010
 7. Zenon Bernacki
  4.07.2003 – 29.11.2010 (upływ kadencji)
  daty wyboru: 4.07.2003; 24.11.2006
 8. Jan Tokarski
  4.07.2003 – 24.11.2006 (upływ kadencji)
 9. Wiesław Woźniak
  24.11.2006 – 30.03.2007 (rezygnacja)
 10. Tadeusz Szklarz
  29.11.2010 – 25.10.2013 (odwołanie)
 11. Krystyna Barcik
  25.10.2013 – 25.11.2014 (upływ kadencji)
 12. Zbigniew Pietruszka
  25.10.2013 – nadal
  daty wyboru: 25.10.2013; 03.12.2014
 13. Edward Janiec
  29.11.2013 – 25.11.2014 (upływ kadencji)
 14. Barbara Charytoniuk
  03.12.2014 – nadal
 15. Anna Melska
  03.12.2014 – 16.02.2017 (rezygnacja)
 16. Mieczysław Słonina16.02.2017 – nadal

Prezydium Rady Powiatu Złotoryjskiego

Przewodniczący Rady

 1. Józef Sudoł
  6.11.1998 – 26.11.1999 (odwołanie)
 2. Janusz Maślanka
  26.11.1999 – 1.12.2000 (odwołanie)
 3. Ryszard Malicki
  1.12.2000 – 15.11.2002 (upływ kadencji)
 4. Jan Kotylak
  15.11.2002 -29.11.2010 (upływ kadencji)
  daty wyboru: 15.11.2002; 24.11.2006
 5. Zenon Bernacki
  29.11.2010 – 06.10.2016 (śmierć)
  daty wyboru: 29.11.2010; 25.11.2014
 6. Ireneusz Żurawski
  09.11.2016 – nadal

Wiceprzewodniczący Rady

 1. Jan Kotylak
  6.11.1998 – 17.12.1999 (rezygnacja)
  29.01.2001 –  15.11.2002 (upływ kadencji)
 2. Zygmunt Rodak
  6.11.1998 – 17.12.1999 (rezygnacja)
 3. Wanda Pasternak
  29.12.1999 – 29.12.2000 (rezygnacja)
 4. Józef Zatwardnicki
  29.12.1999 – 29.12.2000 (rezygnacja)
 5. Maria Grudniewicz-Baraniecka
  29.11.2002 – 24.11.2006 (upływ kadencji)
 6. Zbigniew Mosoń
  29.11.2002 – 29.08.2008 (zrzeczenie się mandatu)
  daty wyboru: 29.11.2002; 24.11.2006
 7. Barbara Kołodziej
  24.11.2006 -29.11.2010 (upływ kadencji) oraz 03.12.2014 – nadal
  daty wyboru: 24.11.2006; 03.12.2014
 8. Rafał Miara
  26.09.2008 – 29.11.2010 (upływ kadencji)
 9. Krystyna Barcik
  29.11.2010 – 29.11.2013 (rezygnacja)
 10. Iwona Siwińska
  29.11.2010 – 25.11.2014 (upływ kadencji)
 11. Damian Klicki
  29.11.2013 – 25.11.2014 (upływ kadencji)
 12. Paweł Okręglicki
  03.12.2014 – nadal

Komentarze

komentarze