Nie będzie spożywania własnego alkoholu w Rynku podczas imprez miejskich

Na czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Złotoryi radni podjęli uchwałę, na mocy której wprowadzono odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu w trzech miejscach publicznych na terenie Złotoryi. Uchwała wchodzi w życie w sobotę (7 lipca), ale okrojona względem tego co przyjęli radni – bez § 3 pkt 3.

Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność wspomnianego przepisu, który miał pozwalać na „picie pod chmurką” w Rynku podczas odbywających się tam imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski w Złotoryi lub jednostki podległe.

Od soboty „pić pod chmurką” będzie można zatem tylko nad zalewem złotoryjskim oraz w obrębie ogrodzonego terenu przy kopalni złota.

Dlaczego taki przepis uchwały byłby niezgodny z prawem?

Rada mogła wyłączyć zakaz spożywania alkoholu w Rynku, ale nie mogła „podczas imprez na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych”. Zgodnie z ustawowym wyjątkiem  „sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu może się odbywać na imprezach na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych” (art. 14 ust. 5 ustawy).

Regulacja ta stanowi ustawowy wyjątek od zakazu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w miejscach publicznych, stanowiąc, że w przypadku imprez na otwartym powietrzu oraz na stadionach i innych obiektach sportowych sprzedaż alkoholu, jego podawanie i spożywanie jest dopuszczalne, jednakże tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Powyższe prowadzi do wniosku, że kwestia spożywania alkoholu podczas imprez plenerowych (niezależnie od tego kto jest ich organizatorem) została uregulowana na poziomie ustawowym, a co za tym idzie Rada Miejska nie posiada kompetencji do określania tych elementów w treści uchwały. – uzasadnia nadzór prawny wojewody.

Dodatkowo zwracam uwagę, że zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy spożywanie napojów zawierających więcej niż 4,5% alkoholu na imprezach na otwartym powietrzu może się odbywać tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Natomiast Rada Miejska w § 3 pkt 3 analizowanej uchwały wprowadzając odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Rynku podczas imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski w Złotoryi lub jednostki podległe, tak naprawdę wyłączyła ustawowy obowiązek uzyskania zezwolenia na spożywanie alkoholu w trakcie takich imprez, co stanowi modyfikację regulacji ustawowej. – czytamy.

Zezwolenia są aktem jednorazowym, odstępstwa z tego typu uchwały obowiązują zawsze

O ile uchwała tego typu jest aktem prawa miejscowego, a więc aktem prawnym o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, o tyle wspomniane zezwolenie jest aktem indywidualnym i konkretnym. Wydaje je burmistrz miasta. Zezwolenie jest jednorazowe, dotyczy konkretnego podmiotu, ściśle okręslonego obszaru oraz organizacji określonej imprezy. Ponadto dotyczy nie tylko spożywania, ale także sprzedawania i podawania alkoholu.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-N.4131.163.4.2018.KW WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 3405)

Zobacz również:

Od 7 lipca „picie pod chmurką” nad Zalewem oraz przy Aurelii legalne

Wkrótce legalne piwko nad zalewem, na sztolni i nad oczkiem?

Komentarze

komentarze