Drogowcy kończą remont ulicy Wojska Polskiego – utrudnienia jeszcze przez 3 tygodnie

Rozpoczął się ostatni etap modernizacji ul. Wojska Polskiego – pomiędzy pl. Reymonta a ul. Hożą. W związku z tym od wtorku w górnej części Złotoryi obowiązuje nowa organizacja ruchu. Utrudnienia mają potrwać przez ok. 3 tygodnie. Tymczasowo wyłączona została sygnalizacja świetlna na ul. Krzywoustego. Całą zmodernizowaną ul. Wojska Polskiego będzie można przejechać najpóźniej na początku czerwca. Droga ma być bezpieczniejsza, wygodniejsza i mniej uciążliwa dla okolicznych mieszkańców.

Roboty remontowe na odcinku Hoża-Reymonta prowadzone są połówkowo, tzn. rozkopany został tylko jeden pas jezdni. Drugi jest udostępniony dla pojazdów – przy ograniczonej prędkości, bo z jezdni zdjęto już asfalt. Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje, że samochody mogą się poruszać w stronę Jeleniej Góry po remontowanym fragmencie ul. Wojska Polskiego, a następnie wjeżdżają na odcinek już zmodernizowany (od ul. Hożej do ul. Lubelskiej). Aby objechać rozkopany odcinek w kierunku Legnicy, należy się kierować ulicami Lubelską, Hożą, Słowackiego i Krzywoustego. Objazdem mogą się poruszać tylko pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t. Aby upłynnić ruch w kierunku Legnicy, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która powadzi modernizację ul. Wojska Polskiego, wyłączyła na czas remontu sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Staszica-Krzywoustego-Sienkiewicza.

Modernizacja ul. Wojska Polskiego ma się zakończyć do 31 maja. Bilans korzyści płynących z użytkowania nowej drogi przewyższy zdecydowanie trudności, które pojawiły się podczas remontu. Dzięki wyrównaniu nawierzchni, wycięciu drzew stojących przy samej krawędzi asfaltu i poszerzeniu jezdni do 6 m, ul. Wojska Polskiego stanie się bezpieczniejsza dla kierowców. Trwałość drogi poprawi podbudowa z tłucznia sięgającą pół metra w głąb ziemi oraz o wiele grubsza niż dotychczas warstwa asfaltu, co zapobiegnie także przenoszeniu drgań na okoliczne budynki podczas przejazdu ciężkich pojazdów. Dłuższe użytkowanie jezdni zapewni również jej lepsze odwodnienie – Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi wybudowało nowy odcinek kanalizacji deszczowej, naprawiono też połączenia starych kanałów, co wyeliminuje m.in. podmywanie poboczy. Modernizacja i rozkopanie ul. Wojska Polskiego umożliwiły RPK tańszą wymianę na nowe rur w magistrali wodociągowej doprowadzającej wodę do miasta, co ma ograniczyć w przyszłości liczbę awarii. Miasto skorzystało na remoncie w jeszcze jeden sposób – wykonawca robót położył nowy asfalt na zjazdach z ul. Wojska Polskiego na drogi miejskie.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze