Wykonawca przejął plac budowy w złotoryjskiej oczyszczalni

Na teren oczyszczalni ścieków w Złotoryi powoli wkracza ekipa budowlana, która w ciągu najbliższych 2 lat przeprowadzi kompleksową modernizację obiektu. W styczniu przyszłego roku prace mają ruszyć pełną parą.

Inwestor, czyli Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi, przekazał już plac budowy wykonawcy. Oczyszczalnię zmodernizuje konsorcjum dwóch firm: Inżynierii Rzeszów S.A. oraz Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska EkoWodrol. W piątek 9 grudnia przedstawiciele inwestora i wykonawcy, w obecności burmistrza Złotoryi Roberta Pawłowskiego i prezesa RPK Wiesława Świerczyńskiego, przeprowadzili inwentaryzację i sporządzili dokumentację fotograficzną obiektu. Przy podpisaniu protokołu z oficjalnego przekazania oczyszczalni obecny był również inżynier kontraktu Marcin Sługocki, sprawujący nadzór techniczny i merytoryczny przez cały okres realizacji projektu.

Wykonawca przejął plac budowy w złotoryjskiej oczyszczalni

– Oczyszczalnia jest w takim stanie technicznym, że już najwyższy czas przystąpić do jej modernizacji. Dziś na tego typu obiektach stosuje się zupełnie inne technologie niż kilkadziesiąt lat temu. Pracy jest sporo, zależy nam na tym, by rozpocząć je jak najszybciej – powiedział podczas piątkowego obejścia obiektu Mirosław Ciura, dyrektor kontraktu i przedstawiciel Inżynierii Rzeszów.

Roboty budowlane zaczną się po okresie świąteczno-noworocznym, najprawdopodobniej w pierwszej połowie stycznia 2017 r. – Do tego czasu wykonawca będzie organizował dla siebie zaplecze techniczne, opracuje też harmonogram rzeczowy prac oraz przygotuje plan BIOZ, regulujący bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na terenie placu budowy. Obiekt podczas modernizacji będzie cały czas obsługiwany przez pracowników RPK i będzie oczyszczać ścieki komunalne – tłumaczy Krzysztof Kołodziejczyk, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, nowej struktury organizacyjnej w ramach RPK, która jest odpowiedzialna za cały proces modernizacji oczyszczalni. By zachować ciągłość i prawidłową pracę obiektu, na czas trwania robót budowlanych planuje się montaż tymczasowych elementów, urządzeń oraz instalacji.

Inwestycja na oczyszczalni powinna się zakończyć w ciągu 26 miesięcy. Kontrakt ma wartość 32 540 880 zł.

Modernizacja oczyszczalni, zbudowanej blisko 30 lat temu, to największa inwestycja w Złotoryi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. To pierwsze i najbardziej kosztowne z 8 zadań, jakie przewiduje opracowany przez RPK projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i pompowni ścieków w Złotoryi”. Pozostałe to: modernizacja przepompowni ścieków, modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, zakup paneli fotowoltaicznych do zainstalowania na jednej z pompowni, zakup ładowarki, dostawa i montaż systemu GIS (systemu informatycznego do zarządzania infrastrukturą sieciową, pozwalającego na monitoring sieci wodno-kanalizacyjnej) oraz zakup pojazdu specjalistycznego. Planowany koszt wszystkich 8 zadań to ponad 46 mln zł.

Projekt modernizacyjny, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, otrzymał dofinansowanie z unijnego Funduszu Spójności w kwocie blisko 24 mln zł.

Źródło: zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze