W niedzielę TMZZ skończy 30 lat!

17 września 1987 r. założone zostało Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej.

– Można uznać, że poprzedniczką TMZZ była Komisja Historyczna, działająca od 1984 r. przy ówczesnym złotoryjskim Wydziale Oświaty i Wychowania. Tworzyli ją głównie nauczyciele historii. Gromadzili teksty źródłowe, nawiązywali kontakty z wyższymi uczelniami a także z nauczycielami w ówczesnym NRD (dyskusje pod nadzorem służb specjalnych prowadziły niekiedy do całkiem nieprawomyślnych wniosków odnośnie historii najnowszej ). W 1986 r. członkowie Komisji zorganizowali pierwszą sesję popularnonaukową o dziejach Złotoryi, podczas której, oprócz naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego, referaty wygłosiło czworo złotoryjskich nauczycieli. Rok później większość członków Komisji zasiliła szeregi TMZZ – nic więc dziwnego, iż tak często sięga ono do przeszłości naszego regionu. Jednak między innymi z tego właśnie „oglądania się do tyłu” czerpiemy nieustannie siły do działań na rzecz dnia dzisiejszego. – czytamy o rodowodzie stowarzyszenia na jego na stronie internetowej.

TMZZ przez lata działalności wydał ponad sto numerów miesięcznika Echo Złotoryi a także wiele różnych publikacji, brał czynny udział w stworzeniu książki „Dzieje Złotoryi”, która w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Organizowano liczne sesje popularnonaukowe, wycieczki czy rajdy. Dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na początku tego tysiąclecia wyremontowano i zaadaptowano strych „Bacalarusa” na siedzibę stowarzyszenia.

Stowarzyszenie angażowało się także w życie samorządowe i w 2002 oraz 2006 roku wprowadziło do Rady po trzech radnych a w kolejnej kadencji sześciu. Obecnie w Radzie Miejskiej zasiadają osoby, które w przeszłości startowały z list TMZZ: Józef Banaszek, Ewa Miara.

Nie sposób podsumować w jednej krótkiej notce całego dorobku stowarzyszenia. Ze skromnym opisem działalności Towarzystwa można zapoznać się na stronie TMZZ.

Prezesami stowarzyszenia byli: Alfred Michler, Roman Gorzkowski, Aleksander Pecyna oraz najdłużej i obecnie Aleksander Borys.

Komentarze

komentarze