W poniedziałek wybrano wykonawcę „obwodnicy”

W ten poniedziałek (31 lipca 2017 r.) Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na: budowę obejścia m. Złotoryja – etapami. Etap I, odcinek: droga wojewódzka nr 363 – droga powiatowa nr 2610D w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Od 13 czerwca znane były oferty wykonawców, lecz procedura przetargowa wymagała sprawdzenia obszernej dokumentacji.

Wykonawcą została spółka Eurovia Polska S.A. z Kobierzyc (gmina Bielany Wrocławskie). Firma uzyskała maksymalną liczbę punktów. Łącznie złożono 11 ofert podlegających ocenie. Jedna z firm nie została oceniona, lecz przyczyny nie znajdujemy w dokumencie informującym o wyniku rozstrzygnięcia.

Eurovia zobowiązała się, że wybuduje „obwodnicę” za 36 487 517,77 zł brutto i udzieli 5-letniego okresu gwarancji. Województwo szacowało koszt zadania na  52 861 463,78 zł. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków RPO na lata 2014-2020 w ramach EFRR.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert. Oznacza to, że do 12 sierpnia 2017 r. powinno dojść do podpisania umowy. Wykonawca będzie miał 36 miesięcy od dnia podpisania umowy na wywiązanie się z zobowiązania.

Do końca czerwca składano także oferty dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania. Złożone zostały 4 ofert. Najkorzystniejszą cenę zaoferowało konsorcjum spółek z.o.o. i jawnej – KOMPLET INWEST z Gorzowa Wielkopolskiego. Oferta, którą zaproponowano to 1.411.794,00 zł brutto.

Fot. zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze