Złotoryja dostała pieniądze na śródmiejskie ścieżki rowerowe

Jak informuje Wydział Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, projekt pn.”Ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę śródmiejskich dróg rowerowych w Złotoryi” uzyskał dofinansowanie ze środków RPO.

Realizacja projektu rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2018 r. W projekcie zawiera się między innymi:

  • długość wspartej infrastruktury rowerowej – 9,37 km
  • liczba miejsc postojowych – park and ride – 22,
  • liczba wybudowanych obiektów bike and ride – 9 miejsc
    – 2 węzły przesiadkowe;

Projekt obejmuje min:

  • wytyczenie ścieżki w dzisiejszym zejściu nad zalew (oświetlone lampami LED zejście),
  • jego głównym celem jest stworzenie alternatywy dla ruchu aut osobowych w Złotoryi
  • a w efekcie zmniejszenie niskiej emisji.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 694 345,36 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 2 290 193,56 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.3 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ.

Początek i koniec pętli ścieżki rowerowej ma się mieścić przy podstrefie LSSE w Złotoryi.

Urzędnicy wkrótce podadzą więcej szczegółów.

Ocena projektu na tle innych projektów

Dofinansowanie w ramach tego naboru dostał jeszcze projekt zakupu autobusów przez Miasto Jelenia Góra. Projekt pt. „Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” (całkowita wartość projektu: 29 826 237,33 zł) otrzymał 23 996 403,89 zł dofinansowania. Oceniono go w ocenie strategicznej na 37 (na 37 możliwych) pkt  a w ocenie merytorycznej na 31 (na 37) punktów. Projekt Złotoryi otrzymał 35,15 pkt w ocenie strategicznej i 25 pkt w ocenie merytorycznej.

Wybór projektów w naborze ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej został zatwierdzony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą z dnia 30 stycznia 2018 r..

Zobacz również:

Złotoryjskie rowery nie muszą rywalizować z jeleniogórskimi autobusami

Komentarze

komentarze