Ulica Wojska Polskiego szykowana do poszerzenia

Trwają prace remontowe na ulicy Wojska Polskiego w Złotoryi. Do końca kwietnia wykonawca robót ma wylać ostatnią warstwę asfaltu na przeważającej części drogi wojewódzkiej. Do modernizacji pozostanie tylko odcinek pomiędzy placem Władysława Reymonta i ulicą Hożą, na którym roboty powinny się zakończyć w maju. Na wzmożony ruch w tym czasie powinni się przygotować mieszkańcy ulicy Słowackiego, którą częściowo pobiegnie objazd.

W tym tygodniu firma modernizująca ul. Wojska Polskiego, która stanowi fragment drogi wojewódzkiej nr 328, rozpoczęła prace na odcinku pomiędzy ulicami Lubelską i Słoneczną, na którym dotąd nie były prowadzone roboty ziemne. Zdjęta już została warstwa asfaltu, w następnej kolejności usunięta będzie stara podbudowa, a jezdnia zostanie wykorytowana do głębokości ok. 70 cm. Dzięki wcześniejszemu wycięciu 26 klonów możliwe będzie poszerzenie drogi do 6 m. Wiąże się to z koniecznością usunięcia korzeni po drzewach.

Pod koniec marca wykonawca remontu wylał pierwszą, tzw. podbudowującą warstwę asfaltu od ul. Sosabowskiego do ul. Jerzmanickiej. Wg harmonogramu robót, w drugiej połowie kwietnia położona zostanie ostatnia, ścieralna warstwa jezdni na liczącym ponad kilometr odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Hożej. Asfalt ma być wylewany jednym ciągiem, bez spoin, co powinno zapewnić większą trwałość w użytkowaniu drogi.

Ostatnim etapem remontu ul. Wojska Polskiego będą prace na jezdni pomiędzy ul. Hożą i pl. Reymonta. Rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja. Potrwają ok. 3 tygodni. – Uzyskaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że roboty na tym odcinku będą prowadzone połówkowo, tzn. że rozkopana będzie od razu nie cała jezdnia, lecz tylko jeden jej pas, a drugim w tym czasie będą mogły poruszać się pojazdy. To jeden z najbardziej newralgicznych odcinków w systemie komunikacyjnym Złotoryi. Jego wyłączenie z ruchu, choćby tylko częściowe, oznaczać będzie największe jak dotąd utrudnienia związane z modernizacją głównej drogi przez miasto – tłumaczy Jacek Janiak, naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Tymczasowa organizacja ruchu przewiduje, że w stronę Jeleniej Góry samochody będą jeździć remontowanym fragmentem ul. Wojska Polskiego, natomiast w przeciwnym kierunku pojadą ulicami Hożą, Słowackiego i Krzywoustego. Objazdem będą mogły się poruszać tylko pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 t.

Modernizacja ul. Wojska Polskiego ma się zakończyć do 31 maja tego roku.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze