Od czerwca zacznie obowiązywać nowy harmonogram dyżurów aptek!

27 kwietnia Rada Powiatu Złotoryjskiego podjęła uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Złotoryjskiego. Akt prawa miejscowego został w dniu dzisiejszym opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. 2017.2254). Oznacza to, że uchwała wejdzie w życie 20 maja z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2017 r.

Podjęcie tego typu uchwały od 1 sierpnia 2009 r. jest obowiązkiem organu stanowiącego każdego powiatu – art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. W poprzednim stanie prawnym grafik dyżurów ustalał zarząd powiatu. Harmonogram jest opracowany po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

To już trzeci raz kiedy radni z naszego powiatu przyjmują stosowną uchwałę. Od czerwca 2015 r. harmonogram uwzględnia nocne dyżury aptek. Niestety, już drugi rok z rzędu (od czerwca 2016 r.) nie w każde święto oraz nie w każdą z niedziel dyżur pełni apteka złotoryjska. Są takie niedziele, że mieszkańcy będą musieli jechać do Świerzawy (najbliższe: 25 czerwca, 13 sierpnia) a nawet do Wojcieszowa (najbliższy: 15 sierpnia). Podobnie jest z dyżurami nocnymi (np. 13.06.2017 oraz 28.06.2017 dyżur w Wojcieszowie czy 04.06.2017, 12.06.2017, 19.06.2017, 27.06.2017 dyżury w Świerzawie).

Ustawa stanowi, że „rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy”. W przypadku gdy harmonogram nie spełnia tego wymogu, właściciele aptek oraz mieszkańcy powiatu mają możliwość zaskarżenia tej uchwały. Należy jednak pamiętać, że w małych powiatach nocne dyżury i dyżury niedziele są z reguły deficytowe i przedsiębiorcy dokładają do nich. Stąd obowiązek ten jest często krytykowany, lecz zgodnie z zasadą społecznej gospodarki wolnorynkowej ograniczenie wolności gospodarczej uważane jest za proporcjonalne. Widoczna jest jednak potrzeba stosownych zmian w przepisach, w których państwo będzie partycypowało w kosztach zapewnienia dostępności aptek.

Przy korzystaniu z nocnych dyżurów pobierane są dopłaty. Obecnie maksymalną kwotą, która może zostać doliczona do paragonu jest 3,20 zł – rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.

Opłaty nie pobiera się jeżeli realizacja recepty następuje w porze nocnej w dniu jej wystawienia lub w dniu następnym w przypadku: środków odurzających, antybiotyków, produktów leczniczych przepisanych na recepcie, na której zamieszczono adnotację „cito” lub inną równoznaczną.

W Złotoryi działalność prowadzi obecnie 12 aptek, w Świerzawie dwie i jedna w Wojcieszowie.

Harmonogram dyżurów świąteczno-niedzielnych w miesiącu czerwcu:

4 czerwca – Apteka „Centrum Zdrowia”, ul. Staromiejska 2, Złotoryja
11 czerwca – Apteka „Dbam o zdrowie”, ul. Hoża 11, Złotoryja
15 czerwca – Apteka „Basztowa”, ul. Basztowa 36/1, Złotoryja
18 czerwca – Apteka „Niebo”, pl. Reymonta 8a, Złotoryja
25 czerwca – Apteka „Herbowa”, pl. Wolności 46, Świerzawa

Załączniki:

Uchwała wraz z harmonogramem

Komentarze

komentarze