Przewodniczący ignoruje projekty uchwał radnych?

W czwartek ukazał się porządek obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego. Przewodniczący zwołał sesję na 30 listopada i w porządku obrad nie uwzględnił żadnego z dwóch zgłoszonych przez radnych projektów uchwał.

We wrześniu czwórka radnych złożyła projekt uchwały zmieniającej Statut Powiatu Złotoryjskiego. Zamiast tego projektu pojawił się projekt zgłoszony przez Komisję Statutową, który jest sprzeczny z treścią projektu zgłoszonego przez radnych. Radni chcą aby każdy radny mógł składać projekt uchwały, komisja statutowa chce aby mogło projekt składać co najmniej 3 radnych. Obydwa projekty powinny zostać poddane pod głosowane i to nie ulega wątpliwościom.

W poniedziałek, w tym tygodniu, trójka radnych złożyła projekt uchwały, który ma na celu utworzenie centrum usług wspólnych. Również i ten projekt nie znalazł się w porządku obrad.

Na jakiej podstawie prawnej oparte jest działanie bądź nawet bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu Złotoryjskiego i co stoi za takim postępowaniem? Zgodnie z art. 7 Konstytucji „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

Co mogą radni, którym ogranicza się inicjatywę uchwałodawczą?

Zobacz również:

Powiatowi radni chcą utworzenia centrum usług wspólnych. Składają projekt uchwały

Projekty zmian Statutu, które nigdy nie zostały… zaopiniowane

Nadgorliwość przewodniczącego Rady Powiatu?

Wideorelacja z XXXVIII Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Przewodniczący Rady Powiatu uważa projekt uchwały radnych za… zwykły wniosek

Przewodniczący Rady Powiatu nie uwzględnił w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w statucie. Jest za to projekt w sprawie powołania Komisji Statutowej

Wideorelacja z XXXVII Sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego

Komentarze

komentarze