Pięć ofert na dokumentację projektową dla przebudowy mostu w Sędziszowej

Pięć ofert wpłynęło od wykonawców, którzy chcą zrealizować zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz z przyległym układem drogowym.”.

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zamierzała przeznaczyć na zadanie 239.973,00 zł. Wpłynęły następujące oferty:

 1. Konsorcjum firm: MOSTOLAND Pracownia Projektowa Arkadiusz Szczęsny – Lider Konsorcjum ul. Skłodowskiej-Curie 39 41-103 Siemianowice Śląskie Usługi Projektowe Arkadiusz Szczęsny – Partner Konsorcjum ul. Skłodowskiej-Curie 39 41-103 Siemianowice Śląskie e-mail: biuro@mostoland.pl
  Cena za projekt: 97.785,00 zł brutto
  Cena za nadzór autorski: 492,00 zł brutto
 2. ARTMOST Tomasz Zając ul. Rędzińska 67 54-106 Wrocław e-mail: artmost@gmail.com
  Cena za projekt: 123.000,00 zł
  Cena za nadzór: 1.230,00 zł
 3. MBI Mostowe Biuro Inżynieryjne Krzysztof Hanulak ul. Pl. Wolności 1 55-120 Uraz
  Cena za projekt: 141.450,00 zł
  Cena za nadzór: 61,50 zł
 4. Your Investment Sp. z o.o. ul. Owocowa 6 30-434 Kraków
  Cena za projekt: 143.787,00 zł
  Cena za nadzór: 246,00 zł
 5. PBW Inżynieria Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/74-75 53-676 Wrocław
  Cena za projekt: 157.717,98 zł
  Cena za nadzór: 615,00 zł

Kryteriami wyboru były: Cena za projekt – 50%, cena za nadzór autorski – 10%, doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40%. W ostatnim kryterium wszystkie oferty otrzymały taką samą liczbę punktów.

DOKUMENTY PRZETARGOWE

Komentarze

komentarze