Miasto od lat nie ma pomieszczeń w filcach

Miasto Złotoryi nie posiada praw do żadnej nieruchomości zabudowanej na terenie dawnych „filców” przy ul. Stromej. Ostatnich praw wyzbyło się na mocy umowy darowizny.

Decyzję podjęto w kadencji 2006-2010. Rada Miejska, na wniosek burmistrza, wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości. – Na terenie byłej fabryki obuwia nie posiadamy żadnej nieruchomości. Własnością miasta był biurowiec, ale poprzedni Burmistrz niestety przekazał go nieodpłatnie Skarbowi Państwa. – napisał burmistrz w rubryce „Zadaj pytanie burmistrzowi” na stronie miejskiej.

Akt notarialny podpisano 15 lipca 2010 r.. – Nieruchomość o której mowa w uchwale to dawny biurowiec Zakładów Obuwia, który przekazujemy w formie darowizny dla Urzędu Skarbowego. Przekazanie obiektu nastąpi w czerwcu 2010 r. Zagospodarowanie budynku pod potrzeby Urzędu Skarbowego nastąpić ma do 31 grudnia 2011 roku. – tłumaczył na sesji 29 kwietnia 2010 r. ówczesny burmistrz Ireneusz Żurawski. Wartość księgowa wg burmistrza wynosiła wówczas niewiele ponad 200 tys. zł.

Tego samego dnia Rada Miejska w Złotoryi zdecydowała o darowiźnie budynku Skarbowi Państwa – Ministrowi Finansów. Niecały miesiąc później uchwałę uchylono i podjętą nową w myśl, której budynek darowano  Skarbowi Państwa – Urzędowi Skarbowemu w Złotoryi reprezentowanemu przez Naczelnika Urzędu. Po miesiącu zapisy uchwały doprecyzowano.

Trzykondygnacyjny budynek administracyjny o powierzchni 1684,5 m2 przy ul. Stromej 6 wraz z prawem użytkowania wieczystego (do dnia 5 grudnia 2089 r.) działki nr 141/46 obręb 4 o powierzchni 0,135 ha został darowany z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego w Złotoryi.

Siedziba Urzędu Skarbowego nigdy tam nie powstała. Administracja podatkowa po dziś dzień mieści się w dzierżawionych pomieszczeniach dawnego Ratusza przy Rynek 42.

Komentarze

komentarze