Zamiatarkę dostarczy Hako Polska

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o. w Złotoryi rozstrzygnęło w ubiegły piątek przetarg na dostawę zamiatarki uliczno-chodnikowej.

Najlepszą ofertę złożyła spółka Karcher Sp. z o. o., która zaoferowała, że zamówienie publiczne zrealizuje za kwotę 380 607,82 zł. Oferta została jednak odrzucona. Zamawiający powołał się na art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych („Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia”). Niestety w ogłoszeniu brak konkretnych powodów wykluczenia oferty.

Krakowska spółka zaoferowała, że dostarczy zamiatarkę z zestawem do zamiatania, z zestawem do koszenia i szczotką-odchwaszczarką w ciągu 8 tygodni od daty zawarcia umowy (wymagany przez SIWZ nie dłuższy niż 12 tygodni). Dostawa wymiennego osprzętu do zimowego utrzymania miała nastąpić w czasie 6 tygodni od dnia zawarcia umowy (wymagano nie dłuższy niż 20 tygodni).

Wobec wykluczenia oferty Karcher Sp. z o. o. wybrana została oferta Hako Polska Sp. z o. o. opiewająca na kwotę 390 488,10 zł. Pierwszy i drugi etap zamówienia ma zrealizować w ciągu 10 tygodni.

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 381 300,00 zł – taką samą jak w pierwszym przetargu (rozstrzygniętym na początku czerwca), w którym jedyną ofertę złożył Karcher Sp. z o. o.. Wówczas krakowska spółka złożyła ofertę opiewającą na kwotę 483 759,00 zł (nie porównywaliśmy zmian jakie zaszły w wymaganiach przetargowych między pierwszym a drugim przetargiem) wobec czego przetarg unieważniono. Tym razem postanowiono, że zostanie ona zwiększona do kwoty najkorzystniejszej oferty – taką możliwość daje art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamiatarka ulicznochodnikowa ma być fabrycznie nowa, przegubowa, wyprodukowana w tym roku. Dopuszczalna masa całkowita ma wynieść do 3,5 ton. Ponadto ma posiadać silnik wysokoprężny chłodzony cieczą, moc silnika min. 34 KM, napęd hydrauliczny na 4 koła. Prędkość robocza to min. 10 km/h. Pozostałe wymagania dot. przedmiotu zamówienia można znaleźć w specyfikacji przetargowej.

Podpisanie umowy nastąpi w tym tygodniu – w piątek 14 lipca.

DOKUMENTY PRZETARGOWE

Komentarze

komentarze