Miasto przymierza się do sprzedaży działek w centrum

Urząd Miejski w Złotoryi zamierza sprzedać w jednym przetargu 5 działek o łącznej powierzchni 18,48 ara na cele zabudowy mieszkalno-usługowej. Znajdują się one w pobliżu miejskiego targowiska, na dawnym parkingu za boiskiem przy SP1.

Przetarg będzie dotyczył działek w obrębie 3 miasta Złotoryja: 123/7, 123/8, 123/9, 123/11, 123/13. Cena wywoławcza nieruchomości wyniesie 1 500 000 zł brutto.

Grunty znajdujące się przy ul. Konopnickiej mają bezpośredni dostęp do uzbrojenia. Przez działki przebiega podziemna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynny ciepłociąg oraz sieć telekomunikacyjna. Na granicy zachodniej przebiega sieć energetyczna. – Działki mają kształt prostokątów, teren płaski nieutwardzony. Wzdłuż ulicy biegnie chodnik. Wzdłuż granicy zachodniej (przy boisku) biegnie mała skarpa. – czytamy w miejskim BIP-ie.

Warto wiedzieć, że w przypadku inwestycji polegającej na zabudowie kubaturowej konieczne jest usunięcie kolizji (przełożenie sieci) na koszt nabywcy w porozumieniu z właścicielem sieci.

Komentarze

komentarze