Złotoryja na liście ministra Morawieckiego. Miliony dla miasta?

Złotoryja znalazła się na imiennej liście 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze przedstawionej dziś w Przemyślu przez ministra Mateusza Morawieckiego. Miasta średnie w najbliższych latach mają otrzymać łącznie 2,5 mld złotych rządowego wsparcia.

Nasze miasto znalazło się na 118 pozycji. Zostało sklasyfikowane w typologii „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”. Za miasto średnie uznano każde miasto powyżej 20 000 mieszkańców lub każde miasto powyżej 15 000 mieszkańców będące stolicą powiatu (z wyłączeniem stolic województw).

Miasta średnie znajdują ważne miejsce w opracowanej przez ministra Mateusza Morawieckiego Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Na 255 miast średnich ma zostać przeznaczone 2,5 mld złotych, z czego większa część będzie dotyczyć 122 miast, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

Lista została opracowana na podstawie analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR. – W Ministerstwie Rozwoju przygotowaliśmy dla miast średnich narzędzia, których wykorzystanie zależy wyłącznie od aktywności samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców. Wierzymy, że ich połączone wysiłki zaowocują rozwojem tych miast, poprawą jakości życia i odwróceniem negatywnych tendencji odpływu ludności. Pakiet pomoże zbudować trwały potencjał społecznogospodarczy, a także wzmocni rolę średnich miast na mapie rozwoju Polski – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Celem Pakietu będzie zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Program dąży do zrównoważonego rozwoju regionalnego.

W programach operacyjnych zarządzanych przez Ministra Rozwoju przewidziano preferencje dla miast średnich. W tym roku mają zostać uruchomione m.in. konkursy w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (100 mln zł dla miast średnich, w tym 50 mln zł dla 122 miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze), Program Wiedza Edukacja Rozwój (15 mln zł dla 122 miast), Program Inteligentny Rozwój (400 mln zł dla wszystkich miast średnich). W najbliższych latach zaplanowano na te programy: POWER – ok. 970 mln złotych, POiR – ok. 900 mln złotych, POIiŚ – ok. 520 mln złotych, POPW – ok. 60 mln złotych (Program Polska Wschodnia – w tym roku 15 mln zł).

Dobrą wiadomością dla samorządowców może być Fundusz Inwestycji Samorządowych, który może pokryć wkład własny w projektach unijnych realizowanych przez samorządy. – W ramach Funduszu możliwe jest uzyskanie wsparcia na inwestycje finansowane w całości ze środków krajowych lub zdobycie kapitału na wkład własny do projektów finansowanych ze środków unijnych. Potencjalne obszary wsparcia to: drogi, sektor wodnokanalizacyjny, gospodarka odpadami, zaopatrzenie w energię oraz gaz, infrastruktura społeczna, rewitalizacja, transport zbiorowy czy ochrona zdrowia. Fundusz oferuje dwa modele inwestycyjne wejść kapitałowych. W przypadku projektów spółek komunalnych, Fundusz kierować będzie środki do spółek poprzez obejmowanie akcji spółek, udzielanie pożyczek wspólnika czy udzielanie podporządkowanego finansowania dłużnego (pożyczki,  obligacje). W przypadku projektów, w których budżet samorządu pozyskuje finansowanie na inwestycje dotyczące jego zadań statutowych, Fundusz może skierować środki poprzez odpłatne nabycie od samorządu prawa użytkowania akcji spółek komunalnych bądź poprzez nabycie lub objęcie udziałów istniejących spółek komunalnych. Fundusz Inwestycji Samorządowych dysponuje kwotą 400 mln zł. Część tych środków zasili rozwój miast średnich. W ramach Pakietu dla miast średnich do dyspozycji przedstawicieli miast średnich trafi oferta szerokiego wsparcia konsultacyjnego w zakresie realizacji potrzeb inwestycyjnych. W pierwszym etapie pilotażem wsparcia konsultacyjnego zostanie objętych kilkadziesiąt miast wybranych przez Fundusz spośród miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Eksperci Funduszu wspólnie z przedstawicielami miast przeanalizują potrzeby rozwojowe pod kątem możliwych źródeł finansowania stosownie do profilu ryzyka danego projektu. W drugim etapie pilotażu, wybranych zostanie kilkanaście projektów, w realizację których Fundusz będzie mógł włączyć się jako inwestor z wykorzystaniem indywidualnie dobranego modelu finansowo-instytucjonalnego. – informuje resort.

Rząd zamierza także zachęcać wieloma korzyściami potencjalnych inwestorów. W szczególności na terenach, które są narażone na utratę funkcji społeczno-gospodarczych, takich jak np. Złotoryja, Jawor, Jelenia Góra czy Bolesławiec. – Inwestycje ulokowane w miastach średnich narażonych na utratę funkcji społeczno-gospodarczych będą objęte szczególnymi preferencjami, przekładającymi się na ocenę inwestora oraz maksymalną wysokość wsparcia w tzw. kalkulatorze grantowym. – informuje ministerstwo. Inwestycje w średnich miastach mają także przynieść wymierne korzyści jeżeli chodzi o obciążenia podatkowe. – Inwestorzy, którzy jako miejsce realizacji projektu wybiorą miasto średnie, będą mieli znacząco zwiększone szanse na uzyskanie korzyści związanych ze zwolnieniem nowej inwestycji z podatków CIT i PIT. – dodaje resort.

Resort zapewnia, że prace legislacyjne związane ze wsparciem dla miast średnich są na ukończeniu.

Na liście znalazły się także inne dolnośląskie miasta:
21. Kamienna Góra „silna utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społ.-gospodarcza”
22. Ząbkowice Śląskie „silna utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społ.-gospodarcza”
41. Jelenia Góra „silna utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
57. Nowa Ruda „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
59. Kłodzko „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
61. Bielawa „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
71. Wałbrzych „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
73. Lubań „utrata funkcji, mocno niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
86. Zgorzelec „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
89. Dzierżoniów „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
93. Jawor „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
104. Bolesławiec „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”
114. Świebodzice „utrata funkcji, niekorzystna sytuacja społecznogospodarcza”

Załączniki:

Prezentacja

Lista 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Lista 255 miast średnich

Komentarze

komentarze