Ratusz szuka referenta ds. obsługi interesantów

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotoryi ukazało się ogłoszenie o naborze na stanowisko REFERENTA DS. OBSŁUGI INTERESANÓW w Wydziale Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Od kandydatów wymaga się wykształcenia wyższego, preferowanego stażu pracy w administracji publicznej (min. 1 rok), biegłej obsługi MS Office oraz spełnienia wymagań ustawowych dla pracowników samorządowych.

Wymaganiami dodatkowymi, które pozwolą na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku są: umiejętność interpretacji przepisów prawnych, obsługa urządzeń biurowych, znajomość ustawy o samorządzie gminnym oraz znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej.

Wymaganymi umiejętnościami są: obsługa komputera (pakiet Office); umiejętność pracy w zespole; sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres; umiejętność pracy pod presją czasu.

Referent ds. obsługi interesantów w zakresie obowiązków ma mieć: udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do odpowiednich wydziałów, obsługa urządzeń biurowych (ksero, skaner) oraz przyjmowanie i wydawanie wniosków i formularzy.

Oferty można składać do 23 listopada 2017 roku na zasadach określonych w ogłoszeniu zamieszczonym w BIP Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

Z wybranym kandydatem, spełniającym wymogi zawarte w ogłoszeniu i wskazanym przez Komisję Rekrutacyjną, wstępnie zostanie zawarta umowa na czas określony (6 miesięcy).

 

Komentarze

komentarze