Gmina Świerzawa postara się o środki na ścieżki rowerowe

Gmina Świerzawa chce złożyć wniosek w ramach ZIT o dofinansowanie zadania pt. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza Kaczawskiego przez budowę alternatywnych ścieżek i tras rowerowych”.

W tym celu ogłoszono konkurs na opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia. Wykonawcy mogą zgłaszać swoje oferty do 23 grudnia do godziny 12:00. Na wykonanie przedmiotu zamówienia będą mieli czas do 9 stycznia 2017 r.

Środki można uzyskać w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Zadanie ma zostać złożone w konkursie dla Osi Priorytetowej nr 4 „Środowisko i zasoby” działania 4.4 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”, poddziałania 4.4.3 „Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych”.

W gminie funkcjonuje wiele obiektów agroturystycznych. Budowa ścieżek rowerowych może przyczynić się do zwiększenia znaczenia turystycznego tego rejonu.

Warto przypomnieć, że gminy powiatu złotoryjskiego wyraziły zainteresowanie budową singletracków – kilkudziesięciokilometrowych ścieżek rowerowych po terenach górskich. Projekt singletracków miałby być realizowany wraz z Nadleśnictwem Złotoryja. Więcej o projekcie przeczytasz np. tu.

Komentarze

komentarze