To już ostatnie dni na zgłoszenia kandydatów do Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2016!

Już 15 stycznia upływa termin składania zgłoszeń kandydatur do Wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2016.

Spośród zgłoszonych kandydatur komisja wyłoni finałową piątkę. Na kolejnym posiedzeniu wybrany zostanie Człowiek Ziemi Złotoryjskiej. Tytuł może otrzymać więcej osób, jeżeli ich działalność jest ściśle ze sobą powiązana i nie można wyodrębnić jednej osoby, która w tej działalności ma największe zasługi. „Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” w danym roku”. Zwycięzcy wchodzą w następnym roku w skład kapituły. Członek Kapituły nie może ubiegać się o tytuł „Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej”.

Dotychczasowi zwycięzcy:
2011 – Mirosław Kopiński
2012 – Andrzej Kowalski
2013 – Cezary Skała i Agnieszka Młyńczak
2014 – Marzena i Ewelina Szkutnik
2015 – Ewelina Rozpędowska

Zgłoszenia można wysyłać pocztą na adres Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej (ul Szkolna 1, 59-500 Złotoryja) a także przy pomocy poczty elektronicznej – adres email: echo@tmzz.pl. W zgłoszeniu ważne jest uzasadnienie.

Plebiscyt organizowany jest przez redakcję „Echa Złotoryi”.

(Fot.

Komentarze

komentarze