Budowa hali modułowej przez Miasto Złotoryja jako jedyna pozostaje w grze o środki UE

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej opublikowały wyniki oceny merytorycznej w naborze w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 „Oś priorytetowa Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości”. O środki w tym konkursie[…]

Kontynuuj czytanie …

Rewitalizację złotoryjskich murów obronnych i prace renowacyjne złotoryjskich kościołów wybrano do dofinansowania

W porządku obrad najbliższej sesji Województwa Dolnośląskiego znajduje się projekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Samorząd województwa miałby przeznaczyć na[…]

Kontynuuj czytanie …