Ratusz ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Odrzańskiej

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił przetarg na przebudowę ulicy Odrzańskiej. W ramach inwestycji ma zostać wykonana nawierzchnia jezdni z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa. Ulica krzyżuje się z ul. Nad Zalewem.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Odrzańskiej na długości ok. 195 m, tj. wykonanie nowej konstrukcji jezdni i poboczy oraz wykonanie na odcinku ok. 96 m sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami i wpięciem do istniejącej sieci. Jezdnia o szerokości od 3,5 do 4,5 m; Pobocza o szerokościach zmiennych od 1,1 do 3,2 m; Kanalizacja deszczowa Ø 160, 200 mm; – czytamy w SIWZ załączonym do przetargu.

Roboty zasadnicze mają polegać na:

  • Rozebraniu istniejących krawężników i chodników na włączeniach do ul. Nad Zalewem;
  • Wykonaniu koryta – robót ziemnych dla konstrukcji jezdni i zjazdów;
  • Ustawieniu krawężników betonowych na płasko na wysokość 6 cm nad jezdnią, wystających na wysokość 12 cm (na wyokrągleniach łukowych), najazdowych 6 cm
    nad jezdnią oraz wtopionych 1 cm poniżej nawierzchni. Nie dopuszcza się wykonywania łuków z kawałków krawężników prostych;
  • Wykonaniu warstwy odsączającej i podbudowy tłuczniowej jezdni, zjazdów i poboczy;
  • Regulacji włazów, wpustów, zaworów i pokryw urządzeń podziemnych;
  • Ułożeniu ścieku szer. 20 cm przy krawężniku z kostki betonowej szarej typu „kość”;
  • Ułożeniu nawierzchni jezdni, zjazdów i wejść z kostki betonowej polbruk grub. 8 cm typu „kość” na podsypce cementowo – piaskowej;
  • Ustawieniu nowego oznakowania pionowego;

Zamówienie należy wykonać w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Oferty należy składać do 13 września 2017 r. do godziny 10:00. Ich otwarcie nastąpi pół godziny później. Kryteria oceny ofert: cena – 60%, okres gwarancji – 40% (od 36 do 60 miesięcy).

Zadanie publiczne zostanie sfinansowane w całości ze środków miejskich. W budżecie na projekt i przebudowę ulicy zaplanowano 252 tys. zł, z czego na wykonanie dokumentacji projektowej wydano już 9 tys. zł.

ZOBACZ DOKUMENTY PRZETARGOWE

Komentarze

komentarze