Stowarzyszenie chce obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej dla mieszkańców województwa dolnośląskiego!

W piątek Paweł Wróblewski, przewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, otrzymał petycję dotyczącą wprowadzenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej do Statutu Województwa Dolnośląskiego. Postulat został zgłoszony przez Stowarzyszenie „Nowy Wrocław”.

Wnioskodawcy przywołują przykłady mieszkańców województw lubuskiego i śląskiego, którzy mogą być projektodawcami uchwał podejmowanych przez sejmiki tych województw. Na Górnym Śląsku takie prawo przysługuje 10 000 mieszkańcom województwa a w województwie lubuskim ma je tysiąc osób. Wskazują także na zagwarantowaną w Konstytucji obywatelską inicjatywę ustawodawczą, w myśl której 100 000 obywateli Polski posiadających prawa wyborcze może być projektodawcami ustawy.

Autorzy petycji wskazują, że przedstawiony przez nich postulat de lege ferenda może przyczynić się do wzmocnienia regionalnej wspólnoty samorządowej a przez to wpłynąć pozytywnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto wyrażają gotowość do przedstawienia przygotowanego przez Stowarzyszenie projektu uchwały wprowadzającej obywatelską inicjatywę uchwałodawczą, który może stanowić wzorzec do stworzenia ostatecznego dokumentu.

Obecnie Statut Województwa Dolnośląskiego stanowi, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: przewodniczącemu, grupie co najmniej 3 radnych, komisji, klubowi, Marszałkowi, Zarządowi Województwa.

Zgodnie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195, z 2016 r. poz. 1579) podmiot zobowiązany (w tym przypadku Sejmik Dolnośląski) powinien rozpatrzyć petycję bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Warto wspomnieć, że w powiecie złotoryjskim obywatelska inicjatywa uchwałodawcza funkcjonuje wyłącznie w dwóch gminach. Prawo zgłaszania własnych projektów uchwał w swoich gminach ma 66 mieszkańców (posiadających prawo wyboru do Rady Miejskiej) Złotoryi oraz stu stałych mieszkańców Gminy Świerzawa. Poza powiatem złotoryjskim takie prawa posiadają między innymi mieszkańcy Chojnowa, Legnicy czy Mściwojowa.

Komentarze

komentarze