Powiat nie odwoła się od negatywnej opinii RIO do programu naprawczego

Powiat złotoryjski nie będzie się odwoływał od negatywnej opinii dla Programu Postępowania Naprawczego na lata 2017-2019.

Druzgoczącą dla programu opinię wydał 14 marca 2017 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.  – Zarząd Powiatu nie zamierza się odwoływać od uchwały nr II/80/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 marca 2017 r. – poinformował Ryszard Raszkiewicz, starosta złotoryjski.

Samorząd ma dwa tygodnie od dnia doręczenia uchwały na złożenie odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. – Uchwała RIO wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Złotoryi (faxem) w dniu 15 marca 2017 r. po godzinie 15:00. – powiedział starosta. Oznacza to, że 30 marca upływa termin na złożenie odwołania. W razie braku złożenia odwołania, uchwała Składu Orzekającego stanie się prawomocna 31 marca.

Po tym dniu Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ustali budżet powiatu złotoryjskiego na rok 2017 r. Do tego czasu powiat funkcjonuje w oparciu o projekt uchwały budżetowej, który został przedstawiony w połowie listopada. Projekt ten również został negatywnie zaopiniowany.

Zobacz również:

Negatywna opinia RIO do powiatowego programu naprawczego

Komentarze

komentarze