Budżet obywatelski jednomyślnie przyjęty

Podczas dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Złotoryjskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.

Wnioskodawcą był ex-przewodniczący Rady Miejskiej p. Roman Gorzkowski. Inicjatywę poparło podpisami ok. 130 mieszkańców Złotoryi.

Do Rady trafił także projekt p. Barbary Lenart oparty o projekt złotoryjskiego historyka.  Różnił się elementami, które wywołały kontrowersje. Zawężał grupę uprawnionych do udziału w ZBO do mieszkańców, którzy ukończyli 13. rok życia oraz pozwalał głosować każdemu na 5 projektów. Zwiększał też kwotę na budżet i każde zadanie o 50%. Podobnie jak na posiedzeniu komisji żaden radny nie poparł tego projektu.

Pan Gorzkowski podziękował radnym za przyjęcie uchwały i wyraził nadzieję, że BO zaktywizuje mieszkańców.

Budżet obywatelski to jeden z instrumentów partycypacji społecznej. W Polsce brakuje przepisów rangi ustawowej na temat tej instytucji. W rodzimych realiach jest to najczęściej (tak jak w przypadku Złotoryi) oparte o konsultacje społeczne, które nie są wiążące i blokują organ w kwestii ograniczeń kręgu biorących udział jak i szerszych możliwościach zapewnienia uczciwości głosowania.

Pierwszy raz w historii złotoryjskiego samorządu, zarówno miejskiego i powiatowego, organ stanowiący przyjął projekt uchwały, który formalnie zgłosili mieszkańcy.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy (nawet nawet nieformalne grupy) będą mogli składać wnioski o realizację zadań publicznych, w których zadeklarują swój wkład osobowy, rzeczowy lub społeczny (najważniejsze kryterium).

Miejmy nadzieję, że ta dwa proobywatelskie narzędzie będą sprzyjać budowie silnego społeczeństwa obywatelskiego w naszej małej ojczyźnie.

Komentarze

komentarze