Starosta: spłata długu SPZOZ nie wpłynie na bilansowanie ZPO

Już wkrótce ma dojść do połączenia Zakładu Pielęgnacyjnego-Opiekuńczego z zadłużonym i nieprowadzącym już żadnej działalności leczniczej powiatowym SPZOZ.

Operacja ma przynieść oszczędności w zakresie wynagrodzenia administracji oraz pozostałych kosztów. – Oszacowano skutki finansowe połączenia się dwóch jednostek, gdzie efekt ekonomiczny jest prosty i nie wymaga głębokich analiz ekonomicznych. Wynikiem konsolidacji dwóch podmiotów działalności leczniczej są oszczędności w zakresie kosztów wynagrodzenia administracji oraz pozostałych kosztów. – odpowiedział nam starosta Ryszard Raszkiewicz zapytany o to czy opracowane zostały analizy ekonomiczne (w szczególności dotyczące możliwości spłaty zobowiązań i bilansowania działalności SPZOZ).

Doświadczony samorządowiec twierdzi, że ZPO będzie miało zapewnione środki na spłatę długu. – Po połączeniu, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy będzie spłacał zadłużenie powstałe w wyniku przejęcia zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej z czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy sprzętu i wyposażenia oraz środków otrzymywanych z Powiatu. Wobec powyższego spłata długu nie wpłynie na bilansowanie ZPO w Złotoryi. – twierdzi Ryszard Raszkiewicz, złotoryjski starosta. Z tytułu dzierżawy sprzętu i wyposażenia powiat otrzymuje ok. 7,5 tys. zł netto/miesięcznie.

Zgodnie z zasadą samofinansowania (art. 52 ustawy o działalności leczniczej), podmiot tworzący nie może finansować kosztów działalności oraz bieżących zobowiązań SPZOZ. Starostwo jest zobowiązane pokryć w całości ewentualną roczną stratę jednostki (przewyższającą stratę pokrytą przez sam SPZOZ w ramach zmniejszenia funduszu zakładu), ale limitem jest wysokość straty pomniejszona o amortyzację. W przypadku niepokrycia (w całości) rocznych strat począwszy od roku 2017, powiat byłby zobowiązany zlikwidować podmiot leczniczy (patrz nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z lipca 2016 r.) niecałe dwa lata po pierwszym roku, za który nie wykonał tego obowiązku (w określonym w ustawie czasie). Być może rozwiązaniem mogłoby być udzielenie przez powiat pożyczki dla ZPO.

Dług po SPZOZ w Złotoryi wynosi ok. 18 mln złotych. Roczne przychody ZPO wynoszą ok. 1,3 mln złotych.

TU PRZECZYTASZ O NOWELI LIPCOWEJ USTAWY

(Fot. Kajetan Kukla)

Komentarze

komentarze