Gmina Złotoryja przekazała Złotoryi zadania związane z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej. Umowa opublikowana w Dzienniku Urzędowym

We wtorek w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowane zostało „Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Złotoryja; Wójta Gminy Złotoryja z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja wykonywania zadań własnych Gminy Złotoryja z[…]

Kontynuuj czytanie …