E-pielgrzymka.biz – podpisanie umowy

W dniu 24 lutego 2017 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem podpisali umowę na realizację projektu w ramach RPO WD 2014-2020 : „e-Pielgrzymka.biz – wdrożenie e-usług w Gminie Pielgrzymka wraz z zakupem niezbędnej infrastruktury”.

Gmina Pielgrzymka na realizację projektu o wartości 1 491 871,44 zł otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 268 090,73 zł, co stanowi 85% jego wartości.

Do końca 2017 roku zostanie wdrożony system e-urząd polegający na utworzeniu zaplecza technicznego do świadczenia e-usług wraz elektronicznym biurem interesanta – e-płatności, dostępem do automatycznego generowania e-formularzy, (e-wypis, e-zabytki), .

Ponadto w ramach projektu wprowadzony zostanie system informowania kryzysowego dla mieszkańców, system zasilania awaryjnego oraz modernizacja infrastruktury sieciowej wraz z budową serwerowni oraz budowa przyłącza światłowodowego. Wprowadzony zostanie także dostęp on-line do posiedzeń Rady Gminy, zakupiony nowy sprzęt komputerowy.

Źródło: Urzad Gminy Pielgrzymka (Marzena Szkutnik)

Komentarze

komentarze