Powiat czeka restrukturyzacja zadłużenia

Za ledwie ponad 4 miesiące rozpocznie się rok 2018. To będzie kluczowy moment dla finansów powiatu złotoryjskiego. Wyemitowane w 2013 r. obligacje będzie trzeba zacząć wykupywać.

W następnym roku powiat będzie musiał wykupić obligacje na kwotę 5 mln złotych. Tak samo będzie w latach 2019-2021. W roku 2022 kwota wykupu wyniesie 3,5 mln złotych.

Taka operacja finansowa jest niemożliwa do udźwignięcia przez budżet powiatu, więc poszukiwane są nowe możliwości. W porządku obrad zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej możemy znaleźć projekt nowelizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Projekt tego aktu prawnego zawiera wzmiankę o planowanej restrukturyzacji zadłużenia. W istocie będzie to rolowanie długu. – W roku 2018 po stronie przychodów i rozchodów pojawi się kwota 23 550 000 zł z tyt. restrukturyzacji zadłużenia (procedurę planujemy rozpocząć w roku 2017) i spowoduje to przekroczenie wskaźnika o 46,19% do wysokości 48,91% planowanych dochodów. W latach 2018-2020 wskaźnik został przekroczony a w latach 2021-2032 jest zgodny z art. 243 ust. 1 u.f.p. – nie zostaje przekroczony. – czytamy w objaśnieniach do WPF.

Oznacza to, że powiat chce pozyskać pieniądze na wykup obligacji (tytułem kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych). Sprawę może jednak skomplikować fakt przekroczenia wskaźników. Nie jest wiadome czy Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wyrazi zgodę na tak znaczne ich przekroczenie. Ratunkiem może być napisanie programu postępowania naprawczego, który RIO zaakceptuje i który stanie się podstawą do starań o pożyczkę rządową (oprocentowanie 3% w skali roku).

Powiat planuje spłacać (bez odsetek) od 2019 do 2021 roku oraz w 2032 roku po 1 mln złotych rocznie, a w latach 2021-2031 po 2 mln złotych. W budżecie planowane są wpływy z dzierżawy szpitala w kwocie 1 116 000 zł rocznie, które posłużą pokryciu straty SPZOZ. Dochody ze sprzedaży majątku są planowane w latach 2020-2021 po 750 tys. zł rocznie za sprzedaż budynku po byłym internacie (w sumie 1,5 mln złotych).

Sprzedaż tej nieruchomości wpisano już w uchwale przyjętej w czerwcu 2017 r. (która obecnie obowiązuje). Dodatkowo planowano sprzedaż działki handlowo-usługowej przy ul. Hożej w kwocie 2 000 000 zł (koło szpitala). Jednak obecna nowelizacja wycofuje tę pozycję. Nie wiemy jednak, o którą działkę chodzi.

W 2005 r. obiecano, że na sporej działce za szpitalem (130/33, obr. 8) powstanie Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze (z basenem) przy szpitalu powiatowym. Za kwotę ok. 300 000 zł zostało wówczas opracowane studium wykonalności i projekt tej inwestycji. Uzyskano nawet pozwolenia na budowę. Jest jeszcze zabudowana działka nr 541 w obrębie 8 miasta Złotoryja nieopodal Hożej i Tęczowej gdzie miejsce miał parking. Czy chodzi o tę działkę? Obydwie działki według dokumentów przetargowych miały być jednak wydzierżawione operatorowi szpitala. Jednak według MPZP na części działki nr 541 oraz na działce 130/33 możliwa jest zabudowa pod usługi. Pozostała część działki 541 to transport samochodowy, garaże oraz parkingi

Z kolei działki nr 130/50, 130/51, 130/52 miały być licytowane w przetargu w styczniu tego roku (cena wywoławcza 65 tys. zł) z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną. Nadal jednak nie zmieniły właściciela. W MPZP są jednak przewidziane pod zabudowę jednorodzinną.

(Fragment Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla okolicy szpitala)

Zarząd podkreśla, że nie występuje zagrożenie realizacji zadań publicznych. Przekonuje także, że przygotował i wdraża program oszczędnościowy opierający się na restrukturyzacji zadłużenia i optymalizacji wydatków bieżących w celu spełnienia wymogów art. 243 u.f.p.

Głosowanie nad projektem uchwały odbędzie się podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu Złotoryjskiego (31 sierpnia 13:00).

ARCHIWALNE ZRZUTY Z EKRANU ZE STRONY POWIATU

Projekt basenu – str. 1, str. 2

Informacja o pozwoleniu na budowę – zobacz

Komentarze

komentarze