Wojewoda powołał zespół, który oceni zasadność usunięcia kontrowersyjnych pomników

Zarządzeniem z dnia 12 stycznia 2018 r. Wojewoda Dolnośląski powołał Zespół do spraw usunięcia pomników upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia lub daty symbolizujące komunizm lub inny ustrój totalitarny, albo w inny sposób ustrój taki propagujące.

Cel powołania zespołu

Celem powołania zespołu jest ocena zasadności usunięcia pomników występujących na terenie województwa dolnośląskiego. Ma to związek z przepisem art. 5a ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Skład zespołu

Zespół składa się z 11 członków, którzy realizują zadania wynikające z ustaleń przyjętych na posiedzeniach Zespołu. W skład tej grupy wchodzą:

 • Pracownicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
 1. Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski – przewodniczący Zespołu
 2. Małgorzata Hasiewicz – Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli DUW
 3. Celina Dziedziak – Radca Generalny Wojewody
 4. Mariusz Ciechanowski – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 5. Maciej Gardas – Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 6. Sylwia Jurgiel – Doradca Wojewody Dolnośląskiego
 7. Damian Mrozek – Doradca Wojewody Dolnośląskiego
 8. Marcin Krzyżanowski – Doradca Wojewody Dolnośląskiego
 9. Grzegorz Drozd – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli DUW
 • Pracownicy IPN we Wrocławiu
 1. Katarzyna Pawlak-Weiss – Zastępca Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu
 2. Grzegorz Waligóra – pracownik IPN we Wrocławiu

Tryb pracy zespołu

Posiedzenia zwołuje i wyznacza termin Wojewoda. Odbywają się one w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Obsługę administracyjno-biurową Zespołu zapewnia Biuro Wojewody.

Termin likwidacji pomników nagli

Pomniki, które mają związek ze wspomnianą ustawą, muszą zostać zlikwidowane do 31 marca br. Wcześniej, przed wejściem w życie nowelizacji ustawy (7 stycznia br.), termin był wyznaczony do 21 października br.

W przypadku niewywiązania z tego obowiązku, wojewoda wyda zarządzenie zastępcze i nakaże ich likwidację na koszt właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu. Jeżeli do tego czasu zostaną dobrowolnie usunięte koszty zwróci Skarb Państwa ze środków, których dysponentem jest Wojewoda Dolnośląski.

Czy pomnik II Armii Ludowego Wojska Polskiego zostanie zlikwidowany?

Miasto nie wie co zrobić z pomnikiem II Armii Ludowego Wojska Polskiego (1968). W tej sprawie wystąpiło z zapytaniem do IPN. – W sprawie pomnika w Złotoryi otrzymaliśmy zapytanie od samorządu. Czekamy na ostateczną decyzję z Centrali IPN w Warszawie. – poinformowała Barbara Misiewicz, asystent prasowy wrocławskiego oddziału IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Poza tym pomnikiem są jeszcze dwa obiekty, które mogą podpadać pod normę ustawową. Koszt usunięcia wszystkich jest szacowany na około 200 tysięcy złotych.

(Fot. duw.pl)

Zobacz również:

Sejm zmienia datę usunięcia pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny

Wojewoda zapyta samorządy o pomniki do usunięcia

Pomnik nie zmieni nazwy, ale zniknie?

Pomnik do rozbiórki?

Zniknie pomnik, przed którym złotoryjscy uczniowie rozpoczynają rok szkolny?

 

Komentarze

komentarze