ZPO znowu szuka głównego księgowego

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Złotoryi od miesięcy ma problem ze znalezieniem głównego księgowego. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, w wystąpieniu pokontrolnym po ostatniej przeprowadzonej kontroli, wniosła do starosty o zobowiązanie Dyrektora ZPO do zatrudnienia na tym stanowisku. Z tego powodu zorganizowano kolejny nabór.

Dyrektor ZPO poszukuje głównego księgowego na 1/4 etatu (9 godz. 38 min. tygodniowo). Rozkład czasu pracy do uzgodnienia, z tym że praca powinna być świadczona minimum dwa
razy w tygodniu w godz. pomiędzy 8:00 a 14:00.

Szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia i wynagrodzeniu można uzyskać osobiście w siedzibie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Złotoryi lub telefonicznie pod numerem 76 87 84 010 w godz. 8:00 – 14:00.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 w związku z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ZPO ma obowiązek zatrudnić głównego księgowego. Art. 54 ust. 2 u.f.p. określa wymogi jakie musi spełnić kandydat.

Innym rozwiązaniem mogłoby być powierzenie obsługi księgowej starostwu powiatowemu w Złotoryi – na podstawie art. 6a-6b ustawy o samorządzie powiatowym. Wówczas zgodnie z art. 54 ust. 2a u.f.p. głównego księgowego nie zatrudnia się.

Komentarze

komentarze