Miasto planuje budowę hali modułowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

W ostatniej zmianie budżetu, na wniosek burmistrza, radni wprowadzili do planu wydatków inwestycyjnych zadanie przygotowania koncepcji architektonicznej budowy hali modułowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

W przyszłości hale o łącznej powierzchni 2 500 m2 miałyby stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie podstrefy złotoryjskiej LSSE. Urząd Miejski w Złotoryi umożliwiłby najem powierzchni przez zainteresowanych przedsiębiorców.

Odbyło się coś takiego jak spotkanie w sprawie koncepcji hali modułowej dla sektora małej i średniej przedsiębiorczości w Złotoryi. Hala miałaby powstać przy ulicy Strefowej. Około 2,5 tys. m2 pod wynajem dla małych i średnich firm. Tego nam brakuje, bo mieliśmy już kilku inwestorów, którzy przeszli nam już koło nosa. Tylko dlatego, że nie mieli jakby na pierwszy etap swojej działalności i nie mogli się tu u nas zaczepić. – powiedział na sesji burmistrz.

Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (art. 105 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (art. 106 u.s.d.g.):

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Zadanie inwestycyjne pt. „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Złotoryi – budowa hali modułowej (koncepcja architektoniczna)” zostało wycenione na 39 360 zł.

Komentarze

komentarze