Ile wynoszą powiatowe wydatki na ZSO i ZSZ?

Jak wyglądały w ostatnich dwóch latach wydatki na Zespół Szkół Ogólnokształcących oraz Zespół Szkół Zawodowych?

Szkoła Plan 2015 Wydatki wykonane 2015 Plan 2016 Wydatki wykonane 2016
Gimnazjum 753 175,00 zł 751 922,66 zł 1 068 274,00 zł 1 059 699,52 zł
Liceum Ogólnokształcące 2 642 525,00 zł 2 543 645,08 zł 2 305 500,00 zł 2 247 488,33 zł
Stołówka przy ZSO 262 000,00 zł 244 000,00 zł 247 000,00 zł 234 000,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych 5 288 070,00 zł 5 195 640,74 zł 5 534 742,00 zł 4 949 841,65 zł
ZSZ – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 750 000,00 zł 738 563,65 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł

Wykonane wydatki w 2015 roku według podziału:

Nazwa szkoły wydatki osobowe wydatki rzeczowe inwestycje dotacje pozostale
Gimnazjum 695 139,65 zł 54 782,97 zł 2 000,00 zł
LO 1 969 930,80 zł 526 012,31 zł 30 517,74 zł 13 000,00 zł 4 184,23 zł
Stołówka 143 569,46 zł 87 159,51 zł 10 664,00 zł 657,03 zł
ZSZ 4 266 056,16 zł 903 020,58 zł 26 564,00 zł

Ogółem subwencja oświatowa w roku 2015 wyniosła 15 643 435 zł. W artykule nie przedstawiono jednak całości wydatków związanych z oświatą, m.in. wydatków na dwa ośrodki szkolno-wychowawcze (6 949 439,9 zł), na które rząd zawsze daje wyższą subwencję. Gdy dodamy te wydatki do wydatków na ZSO i ZSZ otrzymamy kwotę 16 423 212,03 zł. Z kolei dodając 1 542 358,61 zł wydane przez PODN i PP (włączając w to schronisko) otrzymamy sumę 17 965 570,64 zł.

(Fot. nbp.pl)

Komentarze

komentarze