Starostwo szuka kupca na działkę budowlaną obok szpitala

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego ogłosił II przetarg na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej – działki nr 130/50, obręb 8 miasta Złotoryja.

Działka o powierzchni 5,62 ara, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, została przeznaczona m.in. pod projektowany zespół zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Bezpośrednio graniczy z działką, na której jest wybudowany budynek mieszkalny oraz działką przy szpitalu, na której miał w przeszłości powstać obiekt basenowy. Jest ujawniona w księdze wieczystej LE1Z/00044969/7.

Cena wywoławcza nieruchomości to 69 782 zł. Przetarg odbędzie się 24 września 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi. Wadium płatne do 19 września 2019 r. w kwocie 5 000 zł.

Pierwszy przetarg działki odbył się 9 lipca br. Wówczas na sprzedaż zostały wystawione również sąsiednie działki nr 130/51, 130/52. 15 lipca br. w księdze wieczystej (dla wszystkich trzech działek) ujawniono dwa wpisy o „odłączeniu części lub całości nieruchomości i założeniu dla nich nowej księgi wieczystej”

Ogłoszenie o przetargu


Komentarze

komentarze