Podzielono środki na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży

Komisja Konkursowa w składzie Włodzimierz Bajoński, Anna Ardelli, Paweł Kulig, Wioleta Łaskawiec-Wilk i Katarzyna Łukasiewicz podzieliła środki na zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień.

Do podziału było 10 tysięcy złotych – tyle samo co przed rokiem. Komisja podzieliła środki następująco:

ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Złotoryja
„Zima w mieście” – 13.02.2017 – 25.02.2017
5 800 zł

KKS „REN-BUT” Złotoryja
„Z Łysej Górki na pazurki” – 30.01.2017 – 17.02.2017
2 600 zł

Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe w Złotoryi
13.02.2017 – 17.02.2017
1 600 zł

Niedługo powinien zostać także rozstrzygnięty konkurs na zadania w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacji. W tym roku przeznaczone na to zadanie zostanie 210 tys. zł.

Informacje o pozostałych konkursach:

Zadanie nr 1 w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacji – 210 tys. zł (w roku 2016 – 180 tys. zł)
Termin składania ofert upływa: 25 stycznia 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

Zadanie nr 2 w zakresie sportu dzieci i młodzieży, rekreacji – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – 10 tys. zł (bez zmian)
Termin składania ofert upływa: 25 stycznia 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 marca 2017 r.

Zadanie nr 3 w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej – 15 tys. zł (b.z.)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

Zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 60 tys. zł (b.z.)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

Zadanie nr 5 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – 60 tys. zł (63 tys. zł)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2017 r.

Zadanie nr 6 w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryję – 7 tys. zł (b.z.)
Termin składania ofert upływa: 28 lutego 2017 r.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2017 r.

(Fot. nbp.pl)

Komentarze

komentarze