Sportowe wyróżnienia od burmistrza Złotoryi i sejmiku dolnośląskiego

Burmistrz Robert Pawłowski wyróżnił najlepszych zawodników z 11 złotoryjskich klubów sportowych. Spotkanie ze sportowcami odbyło się w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji.

W Złotoryi działa ponad 20 klubów sportowych, które biorą udział w rozgrywkach, turniejach i zawodach na różnych szczeblach, także o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Efektem tych startów są medale, tytuły mistrzowskie i rekordy. Duży sukces odniósł Klub Strzelecki „Agat”, który we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży za rok 2016 uzyskał 77 punktów. W tej samej klasyfikacji znalazły się również: Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe (26 pkt.), Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum” (24 pkt.) oraz Sportowa Akademia Taekwon-do Jawor, trenująca złotoryjską młodzież, która zdobyła 24 pkt.

W porównaniu do roku poprzedniego, wszystkie wyróżnione kluby zanotowały w 2016 r. znaczący wzrost osiągnięć i zdobytych punktów. Dzięki temu gmina miejska Złotoryja zajęła 211. miejsce w kraju na łącznie sklasyfikowanych 887 gmin, zdobywając w sumie 127 punktów. Dodajmy, że w roku 2015 było to 336. miejsce – podkreślał prowadzący spotkanie w ośrodku kultury Zbigniew Gruszczyński, dyrektor ZOKiR-u.

Za osiągnięcia w poszczególnych dyscyplinach sportowych wyróżniono następujących zawodników:

1) Klub Strzelecki „Agat”: Sandra Musielak, Nikol Stuczyńska, Norbert Ejzler, Szymon Słowik, Szymon Matuszewski, Kornelia Borucka, Wiktoria Tur, Piotr Jóźwiak, Nancy Marciniak, Nikola Makuch;

2) Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „Wilkołak”: Konrad Leśniewski, Hubert Jóźwiak, Paweł Nowak, Andrzej Kocyła (trener);

3) Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Asklepios”: Magdalena Zajdel, Andrzej Gryszówka, Kajetan Tkaczyk, Łukasz Kowalczyk, Marcelina Kordiuk, Julia Tańska, Konrad Tkaczyk, Dawid Nowak, Iwona Pietruszczak;

4) Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum”: Tomasz Antonowicz, Marek Wrześniak, Melchior Czarnik, Maciej Kroczak, Maciej Durkalec, Maksymilian Masek, Michał Ziemak, Kacper Sprawka, Laura Stefanowska, Emilia Dziurbiel, Zuzanna Pietruszkiewicz, Natalia Płonka, Nadia Stefanowska, Wiktora Bartosz, Igor Zapert;

5) Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe: Wiktor Kubicz i Bartłomiej Roś;

6) Stowarzyszenie Sportowe „OLAWS”: Anna Ficner;

7) Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD”: Gabriela Charęza, Natasza Kapral, Aleksandra Łuc, Marcelina Karoń, Kacper Chmielowski, Gracjan Szumiński, Marcel Hryniuk, Oliwia Boguś, Magdalena Zwolińska;

8) Sekcja Modelarska Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji: Jakub Hami, Piotr Golik, Kacper Wilczyński, Karol Tyszkiewicz, Stanisław Zawadzki (instruktor);

9) Klub Żeglarski „REDA” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża: Maciej Karwaj, Patryk Sawczyk, Grzegorz Dyjas (trener-komandor);

10) Szkoła Tańca Nowoczesnego „Wow!”: Lena Kalinowska, Kinga Serok, Żaklina Szarata, Róża Kłak, Tatiana Braun, Hania Biedak, Marcelina Drabik, Weronika Bielak, Maja Siwik, Jagoda Kłak;

11) Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking: Anna Lipińska.

Szczególne wyróżnienie za najwyższe osiągnięcia sportowe w roku 2016 otrzymali: Bartłomiej Roś (ZTT), Kajetan Tkaczyk („Asklepios”), Konrad Leśniewski („Wilkołak”), Patryk Sawczyk („Reda”), Anna Lipińska (PSNW), Tomasz Antonowicz, Marek Wrześniak, Melchior Czarnik i Maciej Kroczak, Maciej Durkalec, Maksymilian Masek, Michał Ziemak i Kacper Sprawka („Aurum”), Nikol Stuczyńska („Agat”), Piotr Golik (sekcja modelarska), Marcel Hryniuk („TROOD”), Lena Kalinowska („Wow!”), Anna Ficner („OLAWS”).

W trakcie uroczystości Jadwiga Szeląg, radna Sejmiku Wojewódzkiego Dolnośląskiego, oraz burmistrz Robert Pawłowski wręczyli Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” przyznaną Złotoryjskiemu Towarzystwu Akrobatycznemu „Aurum”. Sejmik odznaczył również Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” Tomasza Antonowicza oraz Romana Korzystkę z ZTA. – Odznaka została ustanowiona w czerwcu 2012 r. To wyraz szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania regionu dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznaki mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych naszej dolnośląskiej ojczyzny. Takich osób i instytucji, które swoją pracą i postawą są godne szacunku, podziwu i naśladowania – tłumaczyła Jadwiga Szeląg.

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze