Premier ogłosił wybory samorządowe 2018

Dziś w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory odbędą się 21 października 2018 r. Drugie tury przewidziane są na 4 listopada 2018 r.

Komitety należy rejestrować do 27 sierpnia 2018 r.

Do 16 września 2018 r. do godziny 24:00 odbywa się zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

A do 26 września 2018 r. do godziny 24:00 odbywa się zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

ROZPORZĄDZENIE

Komentarze

komentarze