Świerzawa dostanie pieniądze na przebudowę ośrodka kultury

Gmina Świerzawa znalazła się na liście czterech beneficjentów, którzy otrzymają unijne środki, w ramach ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej, na działania w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Na realizację projektu pn. „Przebudowa obiektu ośrodka kultury zajmowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Świerzawie” gmina otrzyma 557 125,45 zł. Całość kosztów projektów przewidziana jest na kwotę 675 994,62 zł.

Niestety pieniądze nie zostały przyznane Gminie Pielgrzymka, która ubiegała się o 181 773,31 zł na projekt „Zabezpieczenie hełmu wieży oraz uporządkowanie i ogrodzenie obszaru ruin zabytkowego kościoła poewangelickiego w Twardocicach wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej”. Koszty projektu miały wynieść 246 172,26 zł. Projekt uzyskał decyzje w sprawie spełnienia kryteriów merytorycznych w sekcji oceny merytorycznej, ale nie został wybrany do dofinansowania.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał dofinansowania na mocy uchwały z 27 lutego 2017 r. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla działania „Dziedziectwo kulturowe” w puli środków przeznaczonej dla Aglomeracji Jeleniogórskiej.

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

AKTUALIZACJA (01.03.2017)

Jak informuje strona gminy Świerzawa:

„Projekt zakłada wewnętrzną przebudowę sali widowiskowej wraz z zapleczem celem poszerzenia oferty kulturalnej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie scena, pomieszczenia biurowe, garderoby oraz tzw. mała sala spotkań. Wymieniona zostanie instalacja c.o. oraz zamontowany system wentylacyjny. Zamontowany zostanie kiosk informatyczny. Zakupiony zostanie sprzęt kinowy (projektor + nagłośnienie) oraz sprzęt do zajęć fitness.”

Komentarze

komentarze