Rusza nabór do miejskich szkół i przedszkoli

W piątek 21 kwietnia rozpocznie się nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina miejska Złotoryja. Będzie trwał do 9 maja. Kolejność składanych wniosków nie będzie brana pod uwagę.

W roku szkolnym 2017/2018 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2011-2014). Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Obowiązek nauki w klasie pierwszej rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (rocznik 2010). Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć także dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Na stronach internetowych złotoryjskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach przedszkoli i szkół podstawowych będą umieszczone informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać na stronie internetowej http://rekrutacja.zlotoryja.pl oraz w każdym przedszkolu i szkole podstawowej prowadzącej nabór (SP nr 1, SP nr 3, Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2).

Źródło: Urząd Miejski w Złotoryi – zlotoryja.pl

Komentarze

komentarze